Komparativní analýza britské a české verze časopisu Cosmopolitan

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komparativní analýza britské a české verze časopisu Cosmopolitan

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka cs
dc.contributor.author Králová, Michaela cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:26:12Z
dc.date.available 2010-07-17T10:26:12Z
dc.date.issued 2009-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8196
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je srovnání jazykových prostředků české a britské verze časopisu Cosmopolitan. V teoretické části se zabývám časopisy všeobecně, dále se zaměřuji na časopisy pro ženy a poté zkoumám jazyk časopisů. Praktická část popisuje postavení obou verzí na příslušném trhu, dále se věnuje struktuře obou časopisů a srovnává je a v poslední části analyzuje vybrané články a srovnává výsledky obou verzí. cs
dc.format 57 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3404643 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject časopis cs
dc.subject časopis pro ženy cs
dc.subject Cosmopolitan cs
dc.subject charakteristika časopisů cs
dc.subject struktura časopisů cs
dc.subject český trh cs
dc.subject britský trh cs
dc.subject stylistická analýza cs
dc.subject lexikální analýza cs
dc.subject magazine en
dc.subject women's magazine en
dc.subject Cosmopolitan en
dc.subject magazine features en
dc.subject structure of magazines en
dc.subject Czech market en
dc.subject UK market en
dc.subject stylistic analysis en
dc.subject lexical analysis en
dc.title Komparativní analýza britské a české verze časopisu Cosmopolitan cs
dc.title.alternative A Comparative Analysis of the British and the Czech Version of the Magazine Cosmopolitan en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nemčoková, Katarína cs
dc.date.accepted 2009-06-16 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to compare the Czech and the UK versions of the magazine Cosmopolitan from the language point of view. In the theoretical part I deal with magazines in general, then I exclusively focus on women's magazines and in the last part I examine the language of magazines. The practical part firstly describes the position of Cosmopolitan on the Czech and the British market, then it deals with the structure of the magazine in comparison and lastly a linguistic analysis of chosen articles from both versions is made and the results are compared. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11735
dc.date.assigned 2008-11-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
králová_2009_bp.pdf 3.246Mb PDF View/Open
králová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
králová_2009_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account