Násilná trestná činnost páchaná na dětech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Násilná trestná činnost páchaná na dětech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Surovčík, Vladimír
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:34:04Z
dc.date.available 2010-07-17T10:34:04Z
dc.date.issued 2009-03-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8215
dc.description.abstract Surovčík, Vladimír. Násilná trestná činnost páchaná na dětech (Diplomová práce). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno, 2009. Práce poukazuje na násilnou trestnou činnost páchanou na dětech projevující se v podobě ?týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte? a její dělení, příčiny a podmínky vzniku trestné činnosti (včetně šikany), důsledky násilné trestné činnosti mající vliv na vývoj osobnosti dítěte, odstranění a zmírnění následků, komunikaci v rodině a prevenci. cs
dc.format 108 s. 12 s. příloh. cs
dc.format.extent 1544751 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ěti cs
dc.subject fyzické týrání cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject psychické týrání cs
dc.subject sexuální zneužívání cs
dc.subject syndrom CSA cs
dc.subject komerční zneužívání dětí cs
dc.subject šikana cs
dc.subject dětská agresivita cs
dc.subject výchova cs
dc.subject rodina cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Children en
dc.subject Physical torture en
dc.subject syndrome CAN en
dc.subject Psychical torture en
dc.subject Sexual abusing en
dc.subject syndrome CSA en
dc.subject Commercial abusing of children en
dc.subject Chicana en
dc.subject Children's aggression en
dc.subject Upbringing en
dc.subject Family en
dc.subject Prevention en
dc.title Násilná trestná činnost páchaná na dětech cs
dc.title.alternative Violent crimes committed against children en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Želásko, Petr
dc.date.accepted 2009-05-13
dc.description.abstract-translated Surovcik, Vladimir. Violent crimes committed against children (graduation theses). Tomas Bata's University Zlin, humanity studies Faculty, Interdisciplinary Studies Institute Brno, 2009. This graduation theses focus on violent crime committed against children, which is shown in form of tortured, abused and deprived child. This work can offer classification of these violent crimes, can show reasons and conditions of birth of the crime (including chicane). Work is about impacts of violent crimes having influence on development of children's personality, reducing of these impacts, communication inside family and prevention. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016001
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
surovčík_2009_dp.pdf 1.473Mb PDF View/Open
surovčík_2009_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
surovčík_2009_op.pdf 373.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account