Domácí násilí a uplatnění institutu vykázání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí a uplatnění institutu vykázání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuchyňková, Iva
dc.contributor.author Loci, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:46:15Z
dc.date.available 2010-07-17T10:46:15Z
dc.date.issued 2009-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8228
dc.description.abstract Bakalářská práce Domácí násilí a uplatnění institutu vykázání pojednává o sociálně patologickém jevu domácí násilí, zaměřuje se na zhodnocení využití institutu vykázání jako na jednu z možností pomoci obětem domácího násilí v městě Brně v prvním roce jeho fungování, tedy v roce 2007. Bakalářská práce přináší pohled na domácí násilí, také i na průběh řešení dané problematiky v praxi. Je to důležité zejména proto, aby si osoby ohrožené domácím násilím dokázaly představit čím budou procházet. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 354289 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject sociálně patologický jev cs
dc.subject institut vykázání cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject uplatnění cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject systém pomoci osobám ohroženým domácím násilím cs
dc.subject home violence en
dc.subject victim en
dc.subject social patholigical phenomenom en
dc.subject institute of deportation en
dc.subject help en
dc.subject use en
dc.subject social pedagogue en
dc.subject system of help en
dc.subject people dangering by home violence en
dc.title Domácí násilí a uplatnění institutu vykázání cs
dc.title.alternative Home violence and use of institute of deportation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Durdík, Tomáš
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The Bachelor's work "Home violence and use of institute of deportation" is focused on social pathological phenomenon of the home violence. It aims to evaluate the exploitation of institute of deportation as one of many steps to help victims of home violence in Brno in the first year of its functioning, it means in year 2007. This bachelor's work brings the view on home violence in various levels, among others also on the course of solution of definite problems in practise which is very important mainly for people who are dangered by home violence can prove themselves by what they will go through. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016083
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
loci_2009_bp.pdf 345.9Kb PDF View/Open
loci_2009_vp.doc 79.22Kb Microsoft Word View/Open
loci_2009_op.doc 80.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account