Activity Based Management - tržní prostředí uvnitř podniku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Activity Based Management - tržní prostředí uvnitř podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hurta, Josef
dc.contributor.author Žůrek, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-17T10:51:06Z
dc.date.available 2010-07-17T10:51:06Z
dc.date.issued 2009-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8238
dc.description.abstract První zmínky týkající se tématu disertační práce se u nás začaly objevovat před lety v rámci řízení workflow pomocí informačních systémů, postupem doby se však zjistilo, že se procesní řízení v praxi velmi obtížně prosazuje bez pádných ekonomických argumentů. Proto logicky následoval přechod u autora k ABM (Activity Based Management) jako ucelenému manažerskému systému, jež poskytuje nástroje k procesnímu řízení podniku na základě tvrdých ekonomických dat. Cílem disertační práce "Activity Based Management - tržní prostředí uvnitř podniku" je v první řadě očistit zmíněnou filosofii řízení a vysvětlit její pravou teoretickou podstatu a smysl vycházející z praktických zkušeností autora v oblasti finančního managementu se zaměřením na řízení pomocí řízení vnitropodnikových procesů, vysvětlením smyslu nákladového řízení a jeho historie, definováním základní filosofie ABC/M a porovnáním s konvenčními přístupy k řízení společností v pohledu na příčiny vzniku nákladů, definicí základních používaných pojmů a veličin, následným komplexním propojením ABC s fázemi řízení a odvozením ABM jdoucím až na samotnou podstatu řízení. Konsekventně je navržen autorem inovovaný plánovací a řídící proces v rámci ABM použitím originálního matematického aparátu pro výpočet kalkulací komplexních cen podnikových procesů. Změna přístupu vyžadovala ze strany autora v neposlední řadě změnu standardních controllingových nástrojů založených na "zdravém selském rozumu". cs
dc.format.extent 2842284 bytes
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject procesní řízení cs
dc.subject procesní řízení nákladů cs
dc.subject rozpočtování procesů cs
dc.subject rolující rozpočty cs
dc.subject procesní nákladová rovnice cs
dc.subject komplexní náklady zákaznického výrobku cs
dc.subject Activity Based Management en
dc.subject Activity Based Costing en
dc.subject Activity Based Budgeting en
dc.subject Rolling Budget en
dc.subject Process Cost Tudorem en
dc.subject Komplex Custommer Cost Driven Calculation en
dc.title Activity Based Management - tržní prostředí uvnitř podniku cs
dc.title.alternative Activity Based Management - Business Market Inside en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.contributor.referee Molnár, Zdeněk
dc.date.accepted 2009-04-24
dc.description.abstract-translated First reference related to the topic of the doctoral thesis appeared in this country years ago as a part of workflow management problem framework solved by information systems. Gradually it has been recognized, that it is very difficult the process management systems to be promoted inthe business practice without any economical arguments. Consequently logically followed tendency to ABM (Activity Based Management) as a comprehensive management systém, which provided tools for business process management based on hard economic data. The goal of the doctoral thesis named "Activity Based Management - business market inside" is first of all to clean up the philosophy of the management mentioned above and to explain its real theroretical background and sense in compliance with author's practical experience on the field of financial management and aim author's effort to management using business process management, to explanation of the sense and history of the cost management, by definition of core philosophy of ABC&M, by comparison of ABM with other conventional methods of business management focused on the different view on causes of cost appearence, by definition common used terms or units and following complex ABC combination with management phases and derivation of ABM going in the nature of project management. Consequently innovative planning and controlling is projected in the framework of ABM using original mathematical methods for cost calculations. Change of philosophy requires different standards of controlling tools at last based on "horse sense". en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/215 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 13415
dc.date.assigned 2008-10-26


Files in this item

Files Size Format View
žůrek_2009_dp.pdfBlocked 2.710Mb PDF View/Open
žůrek_2009_vp.pdf 91.19Kb PDF View/Open
žůrek_2009_op.pdf 74.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account