Zhodnocení vývoje školního klimatu na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení vývoje školního klimatu na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dofková, Alena
dc.contributor.author Zbránková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:03:38Z
dc.date.available 2010-07-17T11:03:38Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8255
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zhodnocení vývoje školního klimatu na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické Zlín. V první, teoretické části popisuji problematiku pojmu klima školy a přístupy k jeho zkoumání. Ve druhé, praktické části předkládám základní informace o Obchodní akademii To-máše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické Zlín a charakteristiky vzdělávacích činností. Pomocí dotazníkového šetření provádím průzkum názorů žáků, rodičů a učitelů střední školy na faktory, které klima ovlivňují. Zjištěné výsledky vyhodnocuji a provádím srovnání s rokem 2006. cs
dc.format 76 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1335198 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prostředí cs
dc.subject klima cs
dc.subject atmosféra cs
dc.subject škola cs
dc.subject klima školy cs
dc.subject prostředí školy cs
dc.subject žák cs
dc.subject učitel cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject kvalitativní metody cs
dc.subject kvantitativní metody cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject atmosphere en
dc.subject climate en
dc.subject school en
dc.subject school climate en
dc.subject pupil en
dc.subject teacher en
dc.subject parents en
dc.subject qualitative methods en
dc.subject quantitative methods en
dc.subject questionnaire en
dc.subject climate survey en
dc.subject research en
dc.title Zhodnocení vývoje školního klimatu na Obchodní akademii Tomáše Bati a Vyšší odborné škole ekonomické Zlín cs
dc.title.alternative Evaluation of School Climate Development at Tomas Bata Business Academy and Higher Professional School of Business in Zlin en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2009-06-24
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to evaluate school climate at The Thomas Bata Business academy and Higher professional school of business Zlín. In the first, theoretical part I describe the problems of the school climate and approaches to research. In the second, analytical part I present basic information about The Thomas Bata Business academy and Higher professional school of business Zlín and characteristics of education activities. By means of a questionnaire I research opinions of pupils, parents and teachers at the secondary school on the factors that influence the climate. My findings are then evaluated and compared with the year 2006. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11247
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zbránková_2009_bp.pdf 1.273Mb PDF View/Open
zbránková_2009_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
zbránková_2009_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account