Analýza Terénního programu Samaritán a plán jeho rozvoje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza Terénního programu Samaritán a plán jeho rozvoje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Bernatík, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:22:50Z
dc.date.available 2010-07-17T11:22:50Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8295
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje realizaci sociální služby terénní program pro osoby bez přístřeší. Obsahem práce je vymezení cílové skupiny, specifikace terénní formy přístupu k uživateli, popis realizace sociální služby Terénní program Samaritán a komplementárních služeb zařízení Samaritán - služby pro lidi bez domova Otrokovice. Dále jsou popsány sociální služby, které jsou poskytovány osobám bez přístřeší a navazující instituce, se kterými spolupracuje terénní pracovník. Nedílným prvkem práce je přítomnost metodiky poskytování sociální služby TPS. Součástí diplomové práce je také strategie rozvoje služby. Praktická část se zabývá kvantitativním výzkumem spokojenosti uživatelů služby jako podkladu pro vytvoření strategického plánu rozvoje. Cílem práce je vymezit specifika terénní práce v podmínkách NNO v ČR a vytvoření návodu, jak tuto službu v těchto podmínkách realizovat. cs
dc.format 123 s. cs
dc.format.extent 8064927 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject terénní práce cs
dc.subject terénní pracovník cs
dc.subject uživatel cs
dc.subject lidé bez domova cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject Terénní program Samaritán cs
dc.subject analýza cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject metodika poskytování služby cs
dc.subject kvantitativní výzkum cs
dc.subject streetwork en
dc.subject streetworker en
dc.subject user en
dc.subject people unsettled en
dc.subject social service en
dc.subject Field schedule Samaritan en
dc.subject analysis en
dc.subject questionnare en
dc.subject methodology rendition of services en
dc.subject quantitative research en
dc.title Analýza Terénního programu Samaritán a plán jeho rozvoje cs
dc.title.alternative Analysis Field schedule Samaritan and plan his development en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2009-06-23
dc.description.abstract-translated This graduation thesis describes implementation of social service program "terénní program'q used by displaced persons. The thesis contains a target group determination, field form specification to an access to users, description of social service "Terénní program Samaritán'q and complementary services of the "Samaritán - služby pro lidi bez domova Otrokovice'q. The thesis also describes social services used by displaced persons and consequential institutions, which are cooperate with streetworkers. The rendition of social services TPS methodology is also statement of the thesis, as well as a strategy for service development. A practical part is deal with a quantitative research of users' satisfaction to formation a strategic development plan. The aim of the thesis is specify the street work in NNO conditions in Czech Republic and create instructions to the service realization. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12067
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bernatík_2009_dp.pdf 7.691Mb PDF View/Open
bernatík_2009_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
bernatík_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account