Speciální metody optimalizace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Speciální metody optimalizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokop, Roman
dc.contributor.author Gajda, Bohumil
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:24:35Z
dc.date.available 2010-07-17T11:24:35Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8302
dc.description.abstract Tato práce se zabývá mnohorozměrovými optimalizačními úlohami neklasického vázaného extrému. Je rozdělena do několika částí. Teoretická část popisuje v první části pojmy a východiska optimalizace. Dále popisuje a kategorizuje jednotlivé typy zpracovávání úloh. V poslední části se zabývá, už podrobně, metodami optimalizace postavenými na neklasickém vázaném extrému. Popisuje podrobně metody konvexního, kvadratického a dynamického programování, včetně postupů, na jednoduchých příkladech. V praktické části jsou metodou Shetty-Lemke, Whinston-van de Panne a tabulkovou metodou dynamického programování zpracovány úlohy v programu Mathematica. Kód je rozdělen do částí, na nichž je vysvětlen postup zpracování úlohy. Kompletní kódy jsou součástí tištěné i elektronické přílohy. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 1882512 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Optimization en
dc.subject Classic constrained extrems en
dc.subject Nonclassical constrained extrems en
dc.subject Linear programming en
dc.subject Nonlinear programing en
dc.subject Convex programming en
dc.subject Quadratic programming en
dc.subject Dynamic programming en
dc.subject Optimalizace cs
dc.subject Klasický vázaný extrém cs
dc.subject Neklasický vázaný extrém cs
dc.subject Lineární programování cs
dc.subject Nelineární programování cs
dc.subject Konvexní programování cs
dc.subject Kvadratické programování cs
dc.subject Dynamické programování cs
dc.title Speciální metody optimalizace cs
dc.title.alternative Special methods of optimization en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kolčavová, Alena
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The thesis deals with multidimensional optimization problems of the nonclassical constrained extreme. It is divided into several parts. In the first part of the theoretical section the terms and the notions of the optimization are defined. In the next part, main categories and methods are analysed and studied. The last part deals in detail with chosen methods of optimization ocused on tasks with inequality constrained problems. The emphasis is laid on the methods of convex, quadratic and dynamic programming, including simple examples and procedures. In the practical section, the special problems are processed in Mathematica environment. There are Shetty-Lemke, Whinston-van de Panne methods and dynamic programming table method. The code is divided into several parts according to algorithms of the method. The complete codes are included in both printed and electronic supplement. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/77 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 12578
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade C
local.subject optimalizační metody cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject optimization methods en
local.subject teaching aids en


Files in this item

Files Size Format View
gajda_2009_dp.pdf 1.795Mb PDF View/Open
gajda_2009_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
gajda_2009_op.doc 252Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account