Strategie prevence sociálně patoloických jevů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie prevence sociálně patoloických jevů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Řihánek, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-17T11:51:04Z
dc.date.available 2010-07-17T11:51:04Z
dc.date.issued 2009-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8350
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá otázkami strategie prevence sociálně patologických jevů a důvody jejich vzniku. Autor je přesvědčený o potřebě budování tolerantní společnosti a nutnosti systematické redukce negativních trendů; seznamuje s formami prevence a hledá principy prevence strategie sociálně patologických jevů. Dále autor popisuje jak probíhá prevence ve školských zařízeních. Autor dále uvádí příklad strategie prevence v práci strážníků městské policie, aktivitách odboru sociálních věcí a zdravotnictví a v rámci občanského sdružení Krok. Součástí diplomové práce jsou výsledky provedeného průzkumu a konkrétní zjištění o tom, které sociálně patologické jevy na českých školách v současnosti převládají, jaká je pozice školního metodika prevence a co lze doporučit ke zkvalitnění programů prevence na školách v České republice. cs
dc.format 69s. (105283 znaků),9s. příloh cs
dc.format.extent 906847 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prevence cs
dc.subject strategie cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject děti a mládež cs
dc.subject školy a školská zařízení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject metodik prevence cs
dc.subject metodické postupy a cíle cs
dc.subject preventivní programy cs
dc.subject městská policie cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject prevention en
dc.subject strategy en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject issues of social pathology en
dc.subject children and youth en
dc.subject schools and institutions of education en
dc.subject family en
dc.subject social prevention worker en
dc.subject methods and targets en
dc.subject programmes designed to promote a tolerant society and reduce possible negative trends en
dc.subject police forces organized by local municipal communities en
dc.subject social workers en
dc.title Strategie prevence sociálně patoloických jevů cs
dc.title.alternative The Strategy in Prevention of Social Pathology Issues en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2009-05-14
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with the questions regarding the strategy in prevention of social pathology issues. The author is dealing with reasons to build tolerant society and reduce negative trends systematically. Focusing on existing forms of prevention the author is looking for principles of strategy in prevention of social pathology issues. Further on the author describes the organization of social prevention programmes at schools and various institutions of education. There are given examples of the strategy of prevention in selected fields: tasks of the municipal police forces and police officers, activities of the local Department of social work and health care, and also concerning the ?Krok? community. This thesis includes results of a field research and true answers: what are today?s most frequent issues of social pathology at Czech schools like, what is the status of the social prevention workers and which measures could be recommended to improve prevention programmes at schools in the Czech Republic. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015990
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
řihánek_2009_dp.pdf 885.5Kb PDF View/Open
řihánek_2009_vp.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open
řihánek_2009_op.doc 70.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account