Projekt marketingové komunikace firmy GeneProof, a.s.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt marketingové komunikace firmy GeneProof, a.s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt marketingové komunikace firmy GeneProof, a.s.
Autor: Baňařová, Michaela
Vedoucí: Dobeš, Kamil
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací firmy GeneProof, a.s. působící na trhu molekulární in vitro diagnostiky. V teoretické části postihuji marketingovou komuni-kaci obecně, popisuji jednotlivé kroky komunikačního procesu a následně pak jeho speci-fika ve zdravotnictví. V analytické části ve stručnosti představuji firmu GeneProof, a.s. a na základě výsledků SWOT a Porter analýzy a výsledků kvalitativního výzkumu, provede-ného formou individuálního hloubkového rozhovoru, navrhuji projekt pro zlepšení současné marketingové komunikace firmy s cílem zvýšit její konkurenceschopnost v daném odvětví. Na závěr diplomové práce podrobuji daný projekt nákladové a rizikové analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/8365
Datum: 2009-05-04
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2029
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 10975


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
baňařová_2009_dp.pdfZablokované 2.782Mb PDF Zobrazit/otevřít
baňařová_2009_vp.doc 49Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
baňařová_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet