Člověk jako nositel tajemství, jeho zátěž, prožívání a řešení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Člověk jako nositel tajemství, jeho zátěž, prožívání a řešení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín cs
dc.contributor.author Pírková, Alena cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T12:15:22Z
dc.date.available 2010-07-17T12:15:22Z
dc.date.issued 2009-03-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8401
dc.description.abstract Alena Pírková. Člověk jako nositel tajemství, jeho zátěž, prožívání a řešení. Diplomová práce, Prostějov 2009. Diplomová práce pojednává o jednotlivých druzích tajemství. Zabývá se obecným pojetím pojmu tajemství, pojmy jako jsou sdílení a svěřování tajemství. Velká část práce rozebírá sebe-otevírání a sebe-odhalování člověka. Je zde vymezeno zpovědní tajemství, lékařské, listovní a služební, na které navazuje porušování a tresty s ním spojené. V další části práce je pozornost soustředěna na stres, který je v současnosti všudypřítomným jevem a zátěžové situace a individuální reakce na ně. V závěru teoretické části jsou popisovány faktory ovlivňující nositele tajemství, jako jsou osobnost, temperament a empatie. Práce objasňuje, jaké jsou rozdíly v zátěži u jednotlivých druhů tajemství a jaký vliv na udržení tajemství a na zátěž spojenou s nesením tajemství, má typ osobnosti. Hledá odpovědi na to proč a za jakých okolností lidé porušují sliby a vyzrazují tajemství. Zabývá se reakcemi lidí na svěřené, mnohdy důvěrné informace, jejich prožíváním a řešením zátěže spojené s takovou zodpovědností. cs
dc.format 75 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1868843 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Tajemství cs
dc.subject člověk cs
dc.subject zátěž cs
dc.subject prožívání cs
dc.subject řešení cs
dc.subject stres cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject sebe-otevření cs
dc.subject sdílení cs
dc.subject svěřování cs
dc.subject porušení cs
dc.subject A secret en
dc.subject a man en
dc.subject a stress en
dc.subject living over en
dc.subject solution en
dc.subject stress en
dc.subject personality en
dc.subject self-opening en
dc.subject sharing en
dc.subject entrusting en
dc.subject breaking en
dc.title Člověk jako nositel tajemství, jeho zátěž, prožívání a řešení cs
dc.title.alternative A man as a bearer of secret, his stress, living over and solution en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan cs
dc.date.accepted 2009-05-14 cs
dc.description.abstract-translated Alena Pírková: A man as a bearer of secret, his stress, living over and solution. Graduation theses, Prostějov 2009-03-25. This graduation theses deals with separate sorts of secret. It deals with common theory of concept of the secret, with the concepts as sharing and trusting with secret. Large part of the graduation theses is devoted to self ?opening out and self-discovering of human being. The confession, medical, letter and service secret have been delimitated here in my graduation theses. The breaking of these secrets has been meant here and of course punishment connected with it. In another part of my theses I pay attention to stress, that is ever-present nowadays and to stress situations and individuals reactions to them. In the end of theoretical part the factors affecting the bearer of the secret (for instance: personality, temper, empathy) have been described. The graduation theses makes clear the differences in stress according to separate sorts of secrets and explains how the type of personality can inluence the sustainment of the secret and the stress, connected with the secret-bearing. The theses finds the answers to such questions as: Why and under which circumstances are the men breaking the promises and dislosing the secret. It deals with reaction of the men on entrusted, often confidential information, their living and solving the stress, connected with such a responsibility. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015965
dc.date.assigned 2007-11-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
pírková_2009_dp.pdf 1.782Mb PDF View/Open
pírková_2009_vp.doc 3.514Mb Microsoft Word View/Open
pírková_2009_op.doc 58.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account