Úloha občanských spolků (hnutí, sdružení, nadací, organizací) v prevenci sociálně patologických jevů (s možností specifikace na konkrétním příkladu).

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úloha občanských spolků (hnutí, sdružení, nadací, organizací) v prevenci sociálně patologických jevů (s možností specifikace na konkrétním příkladu).

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hozová, Leona
dc.contributor.author Špiritová, Bronislava
dc.date.accessioned 2010-07-17T12:21:55Z
dc.date.available 2010-07-17T12:21:55Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8422
dc.description.abstract Cílem této práce je popsat vývoj a charakteristické znaky občanského sektoru, vyjmenovat typické představitele neziskových organizací včetně legislativních východisek, upřesnit jejich zaměření; vysvětlit vzájemnou souvislost neformálního vzdělávání a trávení volného času dětí a mládeže; popsat sociálně patologické jevy u dětí a mládeže, vymezit způsoby prevence. Cílem práce v praktické části je prezentovat činnost konkrétního občanského sdružení; dokázat souvislost mezi organizovaným aktivním trávením volného času dětí a mládeže a prevencí sociálně patologických jevů. cs
dc.format 56 s., 1 s. dotazník příloha. cs
dc.format.extent 1126411 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Občanská společnost cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject občanská sdružení cs
dc.subject neformální vzdělávání cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Civil society en
dc.subject non-profit associations en
dc.subject civil associations en
dc.subject informal education en
dc.subject leasure time en
dc.subject socially pathological phenomenons en
dc.subject prevention en
dc.title Úloha občanských spolků (hnutí, sdružení, nadací, organizací) v prevenci sociálně patologických jevů (s možností specifikace na konkrétním příkladu). cs
dc.title.alternative Civil associations function (movements,associations, foundations, organizations) in prevention of socially pathologic phenomenons (with possible concrete example specification). en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Celá, Jarmila
dc.date.accepted 2009-06-19
dc.description.abstract-translated The purpose of this thesis is describing development and characteristic attributes of civil sector, specifying typical representatives of non-profit associations including legislative basis, clarifying their directions; explainig mutual connection of informal education and spending leasure time of children and young people; describing socially pathological phenomenons for children and young people; defining ways of prevention. The purpose of the practical part is presenting activities of the concrete civil association; demonstrating connection between organized and active spending leasure time of children and young people and socially pathological phenomenons prevention. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12299
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
špiritová_2009_bp.pdf 1.074Mb PDF View/Open
špiritová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
špiritová_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account