Krajová tradiční gastronomie podporující rozvoj cestovního ruchu

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Krajová tradiční gastronomie podporující rozvoj cestovního ruchu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Krajová tradiční gastronomie podporující rozvoj cestovního ruchu
Autor: Vlach, Milan
Vedoucí: Chovancová, Miloslava
Abstrakt: Práce se zabývá úlohou gastronomických zařízení při podpoře cestovním ruchu. Analyzo-vána je turistická destinace Svatého Kopečku u Olomouce. V první části práce jsou nastí-něna teoretická východiska k řešení daného problému, druhá část práce sleduje stav nabíd-ky regionální kuchyně zkoumaných provozoven popř. jiné činnosti, které cestovní ruch podporují. Výzkumná část analyzuje lokalitu pomocí analýzy SWOT, zabývá se postojem provozovatelů k tradiční krajové gastronomii a na vzorku hostů zkoumá postoje k případné nabídce "Hanácké regionální kuchyně". V závěru práce jsou diskutovány výsledky prů-zkumu a jsou vyslovena doporučení, která by měla vést k podpoře cestovního ruchu ve zkoumané destinaci.
URI: http://hdl.handle.net/10563/8463
Datum: 2009-05-22
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 11611


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vlach_2009_bp.pdfZablokované 1.103Mb PDF
vlach_2009_vp.doc 55Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vlach_2009_op.doc 45Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet