Vzdělávání pracovníků jako součást řízení lidských zdrojů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání pracovníků jako součást řízení lidských zdrojů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Slezáková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-17T13:35:36Z
dc.date.available 2010-07-17T13:35:36Z
dc.date.issued 2009-03-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8561
dc.description.abstract Práce se zabývá vzděláváním pracovníků jako důležitou součástí řízení lidských zdrojů. Vymezuje obecné definice vzdělávání pracovníků, popisuje cíle a oblasti vzdělávání pracovníků, vztah podnikového vzdělávání k řízení lidských zdrojů. V rámci procesu vzdělávání pracovníků se věnuje identifikaci potřeb vzdělávání, jeho plánování, realizaci a vyhodnocení výsledků vzdělávání pracovníků. Práce obsahuje také stručný popis systému vzdělávání pracovníků v ČSOB a průzkum zjišťující postoje pracovníků ke svému osobnímu profesnímu rozvoji a k systému vzdělávání v ČSOB. cs
dc.format 102 s. cs
dc.format.extent 1105857 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání pracovníků cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject ČSOB cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject manažer cs
dc.subject lektor cs
dc.subject vzdělávací proces cs
dc.subject vzdělávací aktivity cs
dc.subject osobní profesní rozvoj cs
dc.subject Training of employees en
dc.subject human resources management en
dc.subject ČSOB en
dc.subject employee en
dc.subject manager en
dc.subject lecturer en
dc.subject training system en
dc.subject educational activities en
dc.subject his or her own professional development en
dc.title Vzdělávání pracovníků jako součást řízení lidských zdrojů cs
dc.title.alternative Education of workers as part of human resources management en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2009-05-13
dc.description.abstract-translated This diploma work is concerned with worker's training which is an important element of human resources management. It characterises general definitions relating to employee's training as well as it describes thein goals within the educational area, the relation ships betwen the company training and the human recourses management. It also deals with the identification of training needs relating to working process, planning, realization and the assessment of workers results. This work also contains a brief description of the training employee system within the company ČSOB and a survey finding out the worker's attitude towards their own professional career development and their attitude to the training system inside the ČSOB. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015996
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade A
local.subject bankovnictví obchodní cs
local.subject další vzděláván cs
local.subject profesní vzdělávání cs
local.subject commercial banking en
local.subject continuing education en
local.subject professional education en


Files in this item

Files Size Format View
slezáková_2009_dp.pdf 1.054Mb PDF View/Open
slezáková_2009_vp.doc 32Kb Microsoft Word View/Open
slezáková_2009_op.doc 69.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account