Syndrom vyhoření u zdravotnického personálu v domově důchodců

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u zdravotnického personálu v domově důchodců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykopalová, Hana
dc.contributor.author Hofmanová, Radomíra
dc.date.accessioned 2010-07-17T13:36:08Z
dc.date.available 2010-07-17T13:36:08Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8562
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku zdravotnické profese v podmínkách domova důchodců. Práce se seniory má své charakteristické zvláštnosti a s tím i spojené vyšší riziko vzniku syndromu vyhoření. Je spojena s respektováním lidské důstojnosti a individuality člověka, se zodpovědností za lidský život. Teoretická část se věnuje základním pojmům vztahujícím se k problematice syndromu vyhoření jako jsou zátěž, únava, stres, deprese, specifika zdravotnické profese v práci se seniory. Praktická část je zaměřena na zjištění úrovně informovanosti zdravotnického personálu o problematice syndromu vyhoření a souvislosti mezi délkou praxe ve zdravotnictví a rizikem vzniku syndromu vyhoření. cs
dc.format 86 s., 4 s. dotaz. příloh. cs
dc.format.extent 3094150 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject zátěž cs
dc.subject únava cs
dc.subject vyčerpání cs
dc.subject stres cs
dc.subject deprese cs
dc.subject zdravotnický pracovník cs
dc.subject kvalita poskytované péče cs
dc.subject burnout en
dc.subject stress en
dc.subject fatigue en
dc.subject exhaustion en
dc.subject stress en
dc.subject depression en
dc.subject health professional en
dc.subject the quality of care provided en
dc.title Syndrom vyhoření u zdravotnického personálu v domově důchodců cs
dc.title.alternative Burnout of medical staff in a retirement home en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Musil, Jiří
dc.date.accepted 2009-06-23
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on issues of health professions in terms of retirement homes. Working with the elderly is characterized by its specificity and hence the associated higher risk of burn-up syndrome. It is associated with respect for human dignity and individuality of humans, with responsibility for human life. The theoretical part deals with basic concepts related to the syndrome, burn-up issues such as stress, fatigue, stress, depression, specifics of health professions to work with the elderly. The practical part is aimed at establishing the level of awareness of medical staff on issues of burn-up syndrome and the link between length of experience in health and risk burn-up syndrome. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 10484
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hofmanová_2009_dp.pdf 2.950Mb PDF View/Open
hofmanová_2009_vp.doc 240Kb Microsoft Word View/Open
hofmanová_2009_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account