Poruchy osobnosti jako jedna z možných příčin kriminálního chování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Poruchy osobnosti jako jedna z možných příčin kriminálního chování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kocanda, Martin
dc.contributor.author Malá, Pavlína Patricie
dc.date.accessioned 2010-07-17T13:37:41Z
dc.date.available 2010-07-17T13:37:41Z
dc.date.issued 2009-02-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8567
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá poruchami osobnosti, jako jednou z možných příčin kriminálního chování. Z toho vyplývá, že kriminální chování jedinců není způsobeno pouze poruchami osobnosti. Na kriminalitu působí také ekonomická situace jedince, sociální situace a mnohé další. Autorka však chtěla hlouběji proniknout do případů způsobených právě poruchami chování. V teoretické části své práce seznámila s dělením poruch osobnosti podle mezinárosní klasifikace, jejich diagnostikou, nastínila co je to soudně znalecký posudek a kdo ho provádí, jaká jsou základní kriteria pro orientační posouzení normality a forenzní posuzování poruch osobnosti. V praktické části své práce předložila čtyři případové studie. V každém z případů se jedná o vraždy. Ze znaleckých posudků k těmto případům pak vybrala problematiku rodinné anamnézy a z velkého spektra otázek položených znalcům pak otázky týkající se například možnosti resocializace posuzovaných jedinců. cs
dc.format 64 s., 7 s. text příloh cs
dc.format.extent 799965 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject psychopatie cs
dc.subject sociopatie cs
dc.subject porucha osobnosti cs
dc.subject klasifikace poruch osobnosti cs
dc.subject příčiny vzniku cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject psychotherapy en
dc.subject personality disorder en
dc.subject classification of personality disorders en
dc.subject resocialization en
dc.subject crime en
dc.title Poruchy osobnosti jako jedna z možných příčin kriminálního chování cs
dc.title.alternative Personality disorders as one of the possible causes of criminal behavior en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2009-05-13
dc.description.abstract-translated This thesis deals with personality disorders as one of the possible causes of criminal behavior. But personality disorders alone cannot fully account for an individual?s criminal behavior. His economic situation, social standing, education, and so forth, also play important roles. The author, however, wanted to look more deeply into those cases caused by behavioral and personality disorders. In the theoretical part of her work she familiarizes us with the division of personality disorders into separate categories based on internationally accepted classification standards. She also describes court expert opinion and who performs it, what the basic criteria are for briefly assessing whether or not an individual?s behavior is normal, and she touches on forensic assessment of personality disorders. In the practical part of her work she presents four case studies, each involving murder. From the written expert testimonies in these cases, she looks at the problems in each individual?s family and psychiatric history. In their writings, the experts dealt with a large range of questions, including ones on rehabilitation and whether or not it is possible, and it is these particular questions which the author focuses on. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015934
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
malá_2009_dp.pdf 781.2Kb PDF View/Open
malá_2009_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open
malá_2009_op.pdf 302.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account