Vzdělávání Romů na ZŠ praktické a speciální v Holešově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vzdělávání Romů na ZŠ praktické a speciální v Holešově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Slámová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-17T13:42:10Z
dc.date.available 2010-07-17T13:42:10Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8578
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá vzděláváním Romů na Základní škole praktické v Holešově. Teoretická část práce vychází z odborné literatury vztahující se k oblastem kultury Romů obecně, k pochopení jejich odlišností od naší většinové kultury, problematiky vzdělávání Romů také obecně. Ukazuje a popisuje, jaké jsou nejpodstatnější překážky ve vzdělávání romských žáků. Dále pak teoretická část ve své poslední kapitole popisuje už konkrétně ZŠ praktickou v Holešově. Cílem praktické části je zjistit, jestli se hlavní překážky ve vzdělá-vání Romů, které jsou uvedeny v teoretické části, shodují s tím, jak tyto překážky vidí sa-motní učitelé v procesu výuky na ZŠ praktické, a také zjistit, jaké další nedostatky při vzdělávání Romů oni sami vnímají. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 543804 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Romové cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject ZŠ praktická cs
dc.subject romská kultura cs
dc.subject romská historie cs
dc.subject romská pedagogika cs
dc.subject Gipsies en
dc.subject education en
dc.subject Practical and special primary school en
dc.subject gipsies culture en
dc.subject gipsies history en
dc.subject gipsies pedagogy en
dc.title Vzdělávání Romů na ZŠ praktické a speciální v Holešově cs
dc.title.alternative Educating Gipsies at Special and practical school in Holešov en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2009-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dealing with educating Gipsies on Practical and special primary school in Holešov. The theoretical part results from the technical literature that relates to the fields of Gipsies culture, understanding Gipsies differences from our culture and educa-ting Gipsies. The theoretical part describes the main handicaps in educating Gipsies. There is the description of The Practical and special primary school in Holešov in the last chaptu-re of the theoretical part. The aim target of the practical part is to find out if the main han-dicaps in educating Gipsies described in the theoretical part are simalar to handicaps which are seen by teachers at The Practical and special primary school in Holešov. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12231
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade B
local.subject školy základní praktické cs
local.subject vzdělávání Romů cs
local.subject Holešov (Česko) cs
local.subject practical elementary schools en
local.subject Romanies education en
local.subject Gipsy education en


Files in this item

Files Size Format View
slámová_2009_bp.pdf 531.0Kb PDF View/Open
slámová_2009_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
slámová_2009_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account