Projekt systému ochrany osob v budově Domu kultury v Uherském Brodě v případě požáru

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt systému ochrany osob v budově Domu kultury v Uherském Brodě v případě požáru

Show full item record

No preview available
Title: Projekt systému ochrany osob v budově Domu kultury v Uherském Brodě v případě požáru
Author: Eliášová, Petra
Advisor: Janíček, Miroslav
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice "Projekt systému ochrany osob v budově Domu kultury v Uherském Brodě v případě požáru." Díky tomu, že analyzovaný objekt je již existující veřejná budova, nebylo cílem aplikovat teoretické vzorce, ale zkonfrontovat konkrétní parametry existující budovy s nejaktuálnějšími požadavky na požární bezpečnost. Teoretická část se věnuje problematice bezpečnosti budov a definuje pojmy. V první části teorie jsou tedy rozebrány pojmy, např. požární ochrana a bezpečnost, povinnosti občanů na úseku požární ochrany, pomoc při zdolávání požárů, osoby, kterých se osobní či věcná pomoc netýká, Dále je zde popsáno zajištění protipožárního zásahu. Zároveň jsou zde zmíněny příjezdy a přístupy, zásobování požární vodou a jak zamezit šíření požáru v budově. Druhá části teorie je věnována problematice evakuace objektu, a to z hlediska opouštění. Jako první problém jsou zde řešeni činitelé, kteří ovlivňují evakuaci osob při požáru. Poté následuje řešení doby evakuace osob, únikové cesty, a to jejich druhy, rozmístění a parametry, dále evakuační postupy, evakuace osob a vliv kouře na evakuaci. Třetí část teorie je věnována evakuaci objektu, a to z hlediska setrvání osob v daném objektu. Nejprve je zde řešen únik nebezpečných látek a jejich šíření, dále ochranná funkce budov. Praktická část popisuje konkrétní parametry existující budovy. Úvodní část praxe je věnována analýze objektu z hlediska požární bezpečnosti a detailnímu popisu objektu, následuje požární analýza včetně stanovení kritické varianty požáru a výpočet požárních sil nutných ke zdolání nejkritičtější varianty požáru. Závěr je věnován zhodnocení, a to zda budova umožňuje včasnou evakuaci všech osob v objektu, zda je na Uherskobrodsku dostupná dostatečná hasičská síla potřebná ke zdolání požáru a nalezení nedostatků a doporučení ke zlepšení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/8613
Date: 2009-05-25
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Institut bezpečnostních technologií
Discipline: Logistika a management
Grade for thesis and defense: B 13223


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
eliášová_2009_bp.pdfBlocked 7.131Mb PDF
eliášová_2009_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
eliášová_2009_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account