Přechodové rituály do dospělosti a jejich význam v životě současné mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Přechodové rituály do dospělosti a jejich význam v životě současné mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Přikrylová, Vendula
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:04:31Z
dc.date.available 2010-07-17T14:04:31Z
dc.date.issued 2009-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8619
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o významu přechodu současné mládeže do dospělosti. V teoretické části se soustředím především na adolescenci, iniciační rituály a nakonec zmi-ňuji i dospělost. V praktické části uvádím výsledky výzkumu, který jsem uskutečnila v dubnu 2009 na jazykové škole ve Zlíně. Snažila jsem se zjistit, jak mládež vnímá dospě-lost a co ji podle nich charakterizuje. cs
dc.format 67 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 1263993 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject adolescence cs
dc.subject pubescence cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject socializace cs
dc.subject iniciace cs
dc.subject dospělost cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject adolescence en
dc.subject pubescence en
dc.subject offender en
dc.subject socialization en
dc.subject initiation en
dc.subject adulthood en
dc.subject relations en
dc.title Přechodové rituály do dospělosti a jejich význam v životě současné mládeže cs
dc.title.alternative The rituals of adulthood and their meaning in today's youth's life en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with importance of the transition of the youth into adulthood. The theoratical part will be devoted to adolescence, imitátory rituals and at the end adulthood. The practicial part introduces the results of my research which was carried out in April 2009 at a language school in Zlin. I tried to find out how the youth perceives adulthood and chat is typice of adulthood from thein point of view. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7888
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
přikrylová_2009_bp.pdf 1.205Mb PDF View/Open
přikrylová_2009_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
přikrylová_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account