Profesní příprava učitelů na výuku multikulturní výchovy v Policii České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Profesní příprava učitelů na výuku multikulturní výchovy v Policii České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rudecký, František
dc.contributor.author Moravec, Marcel
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:51:12Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:27Z
dc.date.issued 2006-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/863
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výchovou, vzděláváním, profesní přípravou v oblasti multikulturní výchovy v Policii České republiky. Teoretická část podává přehled o struktuře, historickém vývoji, prognostických úvahách, strategii a trendech výchovy v této oblasti. V jejím rámci jsou vysvětleny i některé základní pojmy. Práce je zaměřena na řešení otázek těsných vazeb mezi multikulturním prostředím a činností Policie České republiky, na otázky týkající se multikulturní společnosti a procesu vzdělávání a výchovy policistů v rámci profesní přípravy. Profesní příprava policistů se vztahuje k vědnímu oboru pedagogiky, ale i andragogiky. Cílem praktické části je provedení výzkumu se snahou přispět k zefektivnění profesní přípravy v multikulturní výchově policistů. cs
dc.format 75 s., 49 s. příloh cs
dc.format.extent 1105343 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.06.2011
dc.subject multikulturní společnost cs
dc.subject majorita cs
dc.subject minorita cs
dc.subject národnostní cs
dc.subject etnická a náboženská menšina cs
dc.subject předsudek cs
dc.subject stereotyp cs
dc.subject diskriminace cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject xenofobie cs
dc.subject výchova cs
dc.subject znalosti cs
dc.subject návyky cs
dc.subject postoje cs
dc.subject dovednosti cs
dc.subject multicultural society en
dc.subject majority en
dc.subject minority en
dc.subject national en
dc.subject ethnic and religious minority en
dc.subject prejudice en
dc.subject stereotype en
dc.subject discrimination en
dc.subject racism en
dc.subject xenophobia en
dc.subject training en
dc.subject knowledge en
dc.subject habits en
dc.subject standpoints en
dc.subject skills en
dc.title Profesní příprava učitelů na výuku multikulturní výchovy v Policii České republiky cs
dc.title.alternative Professional preparation of teachers on presentation of multicultural education within the Police of the Czech republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated Bachelor work is aimed at training, education, professional preparation in the area of multicultural education of Police of the Czech republic. The theoretical part of the work provides the survey of structure, historical development, prognostic consideration, strategies and tendencies of the education of this area. Within the framework of Bachelor work some basic terms have been explained. Work is aimed at solution of questions concerning tight links between multicultural surroundings and activities of the Police of the Czech republic, and the questions concerning multicultural surroundings and the process of education and training of the policemen within professional preparation. Professional preparation of the policemen is related to sciential branch of pedagogy and andragogics. The practical part of the work is orientated at research implementation with the endeavour of making the professional preparation in the area of multicultural training of policemen more effective. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 3913
dc.date.assigned 2006-03-03
utb.result.grade B
local.subject multikulturní výchova cs
local.subject policie cs
local.subject multicultural education en
local.subject police en


Files in this item

Files Size Format View
moravec_2006_bp.pdfBlocked 1.054Mb PDF View/Open
moravec_2006_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
moravec_2006_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account