Kriminalita mládeže - vliv dysfunkčního rodinného prostředí na kriminalitu mládeže (analýza a východisko)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kriminalita mládeže - vliv dysfunkčního rodinného prostředí na kriminalitu mládeže (analýza a východisko)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kavanová, Alica cs
dc.contributor.author Vachovec, Václav cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:51:22Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:03Z
dc.date.issued 2006-06-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/864
dc.description.abstract Tato práce vychází z mých zkušeností z práce u Policie České republiky. Téma Kriminality mládeže je celosvětový negativní jev, který pokud nebude důsledně řešen při-nese do budoucnosti hodně sociálních problémů. Zejména v dnešní době, kdy jsou na ústu-pu tradiční hodnoty, které byly platné po dlouhá desetiletí. Jako je rodina nebo třeba kla-sické uspořádání školy. Proto je potřeba do budoucna volit preventivní programy s výukou na školách, s osvětou v médiích a samozřejmě s legislativou podchycenou v zákonech. cs
dc.format 71 s., 5 s. dotazník cs
dc.format.extent 753404 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 07.06.2008 cs
dc.subject Delikvence cs
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject dětská kriminalita cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject sekundární prevence cs
dc.subject terciální prevence cs
dc.subject asociální chování cs
dc.subject kriminalita mladých dospělých cs
dc.subject trestní odpovědnost cs
dc.subject Delinquency en
dc.subject dysfunctional family en
dc.subject juvenile delinquency en
dc.subject primary prevention en
dc.subject secondary prevention en
dc.subject tertiary prevention en
dc.subject asocial manners en
dc.subject criminality of young adults en
dc.subject criminal re-sponsibility en
dc.title Kriminalita mládeže - vliv dysfunkčního rodinného prostředí na kriminalitu mládeže (analýza a východisko) cs
dc.title.alternative Juvenile delinquency - the impact of the dysfunctional family background on the juvenile delinquency (analysis and resources) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švec, Vlastimil cs
dc.date.accepted 2006-06-28 cs
dc.description.abstract-translated This work is based on my experience of my duty in the Police of the Czech Repub-lic. The subject of this work, juvenile delinquency, is worldwide negative privation. If we would not consequentially solve this issue, it can bring a lot of social problems in the fu-ture. Conventional society's values (i.e. family, classical system of elementary school) are climbing down primarily nowadays, even thought they were valid in long period. Regard-ing to this situation, we must choose preventative programs with education at schools, with further education in media, and also with legislative. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4080
dc.date.assigned 2006-03-06 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vachovec_2006_bp.pdfBlocked 735.7Kb PDF View/Open
vachovec_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
vachovec_2006_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account