Rituály jako součást psychické podpory v rodině

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rituály jako součást psychické podpory v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lazarová, Bohumíra
dc.contributor.author Jiříčková, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:45:49Z
dc.date.available 2010-07-17T14:45:49Z
dc.date.issued 2009-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8674
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá úlohou rituálů v životě současné rodiny. Zamýšlí se nad významem rituálů v minulosti i dnešní době a charakterizuje různorodé podoby rituálů se kterými se můžeme setkat. Poukazuje na změny, kterými dnešní rodina prochází a popisuje různé modely rodinného soužití. Zamýšlí se nad významem rituálů ve výchově dětí, jejich smyslem při budování vzájemných vztahů v rodině a vlivem na chování a prožívání jednotlivců. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 485952 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rituály cs
dc.subject rodina cs
dc.subject děti cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vztahy v rodině cs
dc.subject změny v životě cs
dc.subject vývoj jedince cs
dc.subject Rituals en
dc.subject family en
dc.subject childern en
dc.subject education en
dc.subject family relationships en
dc.subject changes in life en
dc.subject the development of individual en
dc.title Rituály jako součást psychické podpory v rodině cs
dc.title.alternative Rituals in family as a mental encouragement en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Spurný, Joža
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with the role of rituals in the life of the family. The thesis takes a think about the meaning of rituals now and in the past. The thesis show a different possibilities of rituals too. It refers a changes through where the family goes and it describes the varions models of marital cohabitation. It takes a think about the importance of rituals at education of childern, their purpose in building mutual relations in family and impact on behavior and experience of individuals. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015885
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jiříčková_2009_bp.pdf 474.5Kb PDF View/Open
jiříčková_2009_vp.doc 48.22Kb Microsoft Word View/Open
jiříčková_2009_op.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account