Násilí na pracovišti (mobbing, bossing a sexuální obtěžování jako sociální problém)

DSpace Repository

Language: English čeština 

Násilí na pracovišti (mobbing, bossing a sexuální obtěžování jako sociální problém)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Klímová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-17T14:46:25Z
dc.date.available 2010-07-17T14:46:25Z
dc.date.issued 2009-03-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8676
dc.description.abstract Ve své diplomové práci ?Násilí na pracovišti (mobbing, bossing a sexuální obtěžování jako sociální problém)? jsem se věnovala analýze a formám násilí na pracovišti, jejich příčinám a důsledkům na jednotlivé členy pracoviště. Násilí na pracovišti může mít variabilní podobu. Jedná se o šikanu (bullying), mobbing, bossing a sexuální obtěžování. Součástí této práce je také prevence a právní problematika související s násilím na pracovišti. Závěr teoretické části práce jsem věnovala sociálně pedagogické oblasti, která intervenuje do oblasti jakéhokoliv násilí páchané na pracovišti. Praktická část práce obsahuje průzkum postojů a názorů zaměstnanců/kyň na výskyt projevů násilí na pracovišti. cs
dc.format 129 cs
dc.format.extent 1930718 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pracoviště cs
dc.subject konflikty cs
dc.subject sociální skupiny cs
dc.subject násilí na pracovišti cs
dc.subject šikana cs
dc.subject bullying cs
dc.subject mobbing cs
dc.subject bossing cs
dc.subject sexuální obtěžování cs
dc.subject gender cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject Workplace en
dc.subject conflicts en
dc.subject social groups en
dc.subject violence in the workplace en
dc.subject bullying en
dc.subject mobbing en
dc.subject bossing en
dc.subject sexual harassment en
dc.subject prevention en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Násilí na pracovišti (mobbing, bossing a sexuální obtěžování jako sociální problém) cs
dc.title.alternative Violence in the workplace (mobbing, bossing and sexual harassment like social problem) en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš
dc.date.accepted 2009-05-13
dc.description.abstract-translated In my diploma theses named ?Violence in the workplace (mobbing, bossing and sexual harassment like social problem)? I addresed myself to the analyses and forms violence in the workplace, causes and results of them and effects to their members of the workplace. The violence in the workplace could has much forms. It comes to the bullying, mobbing, bossing a sexual harassment. Part of this theses is also prevention and legal problem bear on violence in the workplace. I dedicated the end of my theoretic part of theses to the socio - pedagogical area, which intervenes to the any area of violence commiting in the workplace. Empiric part of my theses includes inquiry of bearings and views staffs on the occurrence shows violence in the workplace. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015883
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade A
local.subject šikana na pracovišti cs
local.subject sociálně patologické jevy cs
local.subject práce cs
local.subject mobbing en
local.subject social pathological phenomena en
local.subject labor en


Files in this item

Files Size Format View
klímová_2009_dp.pdf 1.841Mb PDF View/Open
klímová_2009_vp.doc 58.19Kb Microsoft Word View/Open
klímová_2009_op.doc 57.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account