Výchovná opatření dle českého zákona o rodině a jejich aplikace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výchovná opatření dle českého zákona o rodině a jejich aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Heinzová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-13T14:52:24Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:03Z
dc.date.issued 2005-11-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/871
dc.description.abstract Výchovná opatření dle českého zákona o rodině a jejich aplikace. Bakalářská práce vysvětluje základní pojmy z rodinného práva, zabývá se především rodičovskou zodpovědností, intervencí státu do rodinných vztahů a sociálně-právní ochranou dětí jak z pohledu mezinárodního, tak z pohledu vnitrostátního. Hlavní část práce je věnována výchovným opatřením podle zákona č. 94/1963 Sb., zákon o rodině. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 440036 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.11.2007
dc.subject Výchovná opatření cs
dc.subject rodičovská zodpovědnost cs
dc.subject sociálně-právní ochrana cs
dc.subject intervence státu cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject rodinné právo cs
dc.subject soud cs
dc.subject aplikace cs
dc.subject Educational measures en
dc.subject parentel responsibility en
dc.subject social-law protection of children en
dc.subject state intervention en
dc.subject family en
dc.subject child en
dc.subject family law en
dc.subject court en
dc.subject application en
dc.title Výchovná opatření dle českého zákona o rodině a jejich aplikace cs
dc.title.alternative Educational measures under the family law and their application. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated Educational measures under the family law and their application. This bachelor thesis exlains the basic family law concepts, occupies with parentel responsibility, state intervention in the family relations and social-law protection of children at international and intrastate look. The main part of the bachelor thesis take heed of educational measures under the act nr. 94/1963 digest, the family law. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2331
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade B
local.subject rodinná výchova cs
local.subject zákony cs
local.subject rodina cs
local.subject family education en
local.subject laws en


Files in this item

Files Size Format View
heinzová_2006_bp.pdfBlocked 429.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account