Životní styl současné rodiny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Životní styl současné rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kraus, Blahoslav
dc.contributor.author Kabelka, Vojtěch
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:15:49Z
dc.date.available 2010-07-17T15:15:49Z
dc.date.issued 2009-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8750
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá životním stylem současné rodiny. Definuje základní pojmy, rozebírá historický vývoj i aktuální podoby rodiny. Dále se zaměřuje na faktory, které se podílí na formování životního stylu. V další části rozebírá jednotlivé složky životního stylu rodiny. Upozorňuje na rizikové faktory a předkládá návrhy na zlepšení daného stavu. Autor zdůrazňuje rodinu jako primární socializační činitel dětí, ke kterému neexistuje adekvátní alternativa. Kvantitativní průzkum je zaměřen na to, jak životní styl své rodiny hodnotí rodiče. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 1338073 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Socializace cs
dc.subject rodina cs
dc.subject manželství cs
dc.subject systémová koncepce cs
dc.subject matriarchát cs
dc.subject patriarchát cs
dc.subject tradiční rodina cs
dc.subject moderní rodina cs
dc.subject postmoderní rodina cs
dc.subject porodnost cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject konflikty cs
dc.subject sex cs
dc.subject potraty cs
dc.subject výchovný styl cs
dc.subject kultura cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject dědičnost cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject školská zařízení cs
dc.subject masmédia cs
dc.subject reklama cs
dc.subject spotřební chování cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject bydlení cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject tvůrčí životní styl cs
dc.subject konzumní životní styl cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject zdravý životní styl cs
dc.subject Socialization en
dc.subject family en
dc.subject marriage en
dc.subject system conception en
dc.subject matriarchy en
dc.subject patriarchy en
dc.subject conventional family en
dc.subject modern family en
dc.subject post-modern family en
dc.subject birth rate en
dc.subject function of a family en
dc.subject communication en
dc.subject conflicts en
dc.subject sex en
dc.subject abortions en
dc.subject educatory style en
dc.subject lifestyle en
dc.subject heredity en
dc.subject environment en
dc.subject school facilities en
dc.subject mass media en
dc.subject advertisement en
dc.subject consumer behaviour en
dc.subject unemployment en
dc.subject living en
dc.subject free time en
dc.subject value orientation en
dc.subject creative lifestyle en
dc.subject consumer lifestyle en
dc.subject health en
dc.subject healthy lifestyle en
dc.title Životní styl současné rodiny cs
dc.title.alternative The lifestyle of present family en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2009-05-13
dc.description.abstract-translated This dissertation is concerned with the lifestyle of present family. It defines the basic notions, analyses the historical development even the actual forms of a family. It is focused also on factors participating in forming of the lifestyle. Particular elements of the family lifestyle are analyzed in the next part. It is referred to risk factors and submits suggestions of the given status improvement. The author emphasizes the family as the prime socialization factor of children, which has no sufficient alternative. The quantitative survey is focused on how parents assess the lifestyle of their family. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015834
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kabelka_2009_dp.pdf 1.276Mb PDF View/Open
kabelka_2009_vp.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open
kabelka_2009_op.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account