Analýza propagace turistických oblastí Zlínského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza propagace turistických oblastí Zlínského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Daňová, Dana
dc.contributor.author Škarpichová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:17:18Z
dc.date.available 2018-12-12T00:00:09Z
dc.date.issued 2008-12-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8755
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zjištění míry propagace turistických oblastí ve Zlínském kraji a návrh propagačního řešení pro tento kraj. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je popsána obecná definice propagace, dále pak zpracované literární poznatky z oblasti marketingového a komunikačního mixu. V navazující praktické části se zaměřuji na propagaci kraje a analýzu sledované oblasti za použití sekundárních dat. V závěru praktické části, na základě dotazníkového šetření, navrhuji alternativní propagační řešení Zlínského kraje. cs
dc.format 60 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 1015962 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.12.2018
dc.subject Klíčová slova: propagace cs
dc.subject nástroje marketingové komunikace cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject Východní Morava cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject Keywords: promotion en
dc.subject tools of the marketing communication en
dc.subject Zlín region en
dc.subject East Moravia en
dc.subject questionnaire en
dc.title Analýza propagace turistických oblastí Zlínského kraje cs
dc.title.alternative Analysis of publicity of turist areas in Zlin region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2009-01-12
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor's thesis is to find out the level of touristic areas propagation in the Zlin region and to propose promotional solution for this region. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part a general definition of propagation is described. Further literature research findings regarding marketing and communicational mix are given. In the subsequent practical part I focus onto region propagation and analysis using secondary data. In the end of the practical part several alternative solutions for the Zlin region propagation are proposed. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 10390
dc.date.assigned 2008-10-10
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
škarpichová_2009_bp.pdfBlocked 992.1Kb PDF View/Open
škarpichová_2009_vp.doc 67Kb Microsoft Word View/Open
škarpichová_2009_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account