Sociálně psychologické a právní aspekty domácího násilí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně psychologické a právní aspekty domácího násilí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Volková, Věra
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:18:57Z
dc.date.available 2010-07-17T15:18:57Z
dc.date.issued 2009-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8760
dc.description.abstract Diplomová práce na téma "Sociálně psychologické a právní aspekty domácího násilí" se zabývá jedním z problémů, o kterých se více začalo hovořit až v posledních letech, přestože se tento problém vyskytoval hojně již v minulosti, a to problémem domácího násilí. Práce má část teoretickou a praktickou. V části teoretické je v první kapitole vymezen samotný pojem "domácí násilí", uvedeny jeho znaky, příčiny, formy a psychologické a sociální dů-sledky tohoto jevu. Druhá kapitola je zaměřena na možnosti prevence domácího násilí. Tyto možnosti jsou rozčleněny do oblastí právní, pedagogického působení a činnosti nestátních neziskových organizací. V části praktické jsou shrnuty výsledky výzkumu, který byl k problematice domácího násilí proveden zejména s důrazem na opatření, která jsou realizo-vána k prevenci tohoto negativního jevu. Současně jsou zde uvedeny tři kazuistiky, kde jsou podrobněji popsány tři případy domácího násilí, k nimž u nás v minulosti došlo. cs
dc.format 93 s. cs
dc.format.extent 1252983 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Agrese cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject násilí na dětech cs
dc.subject násilí na seniorech cs
dc.subject Syndrom týraného dítěte cs
dc.subject pre-vence domácího násilí cs
dc.subject Aggression en
dc.subject domestic violence en
dc.subject violence against children en
dc.subject violence against seniors en
dc.subject battered child syndrome en
dc.subject domestic violence prevention en
dc.title Sociálně psychologické a právní aspekty domácího násilí cs
dc.title.alternative Social Psychological and Legal Aspects of Domestic Violence en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2009-06-26
dc.description.abstract-translated The thesis with the topic "Social Psychological and Legal Aspects of Domestic Violence" deals with one of the problems talked about widely in recent years only although this prob-lem occurred frequently in the past, too. It is the problem of domestic violence. The work is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part, chapter one, you will find a definition of the term "qdomestic violence", describing its signs, causes, forms and psychological and social consequences of the phenomenon. The second chapter is focussed on the prevention of domestic violence. The possibilities thereof are divided into activities in the area of law and education and those pursued by non-governmental non-profit organisa-tions. In the practical part you will find a summary of a research dedicated to domestic vio-lence, with a special focus on the measures taken to prevent this negative phenomenon. Fur-thermore, there are three case reports giving a detailed description of three cases of domes-tic violence which occurred in the country in the past. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12063
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
volková_2009_dp.pdf 1.194Mb PDF View/Open
volková_2009_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
volková_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account