Projekt Propagace ZOO Zlín na Slovensku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt Propagace ZOO Zlín na Slovensku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Podlešák, Petr
dc.contributor.author Kokaislová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:30:52Z
dc.date.available 2016-05-04T23:00:33Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8790
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Projekt propagace ZOO Zlín na Slovensku je rozdělena do dvou základních částí - teoretické a praktické. Cílem teoretické části byl průzkum literárních pramenů k dané problematice marketingové komunikace a popis jednotlivých metod propagace. Jsou zde zmíněny také specifika vyplývající z marketingu služeb. Praktická část se dále člení na analýzu a projekt. V analytické části je zahrnut popis organizace ZOO Zlín, její SWOT analýza a na základě Porterova modelu pěti sil je zmapována také konkurence na západním a středním Slovensku. Projektová část obsahuje strategie nezbytné při tvorbě marketingové kampaně. Následně je zakončena nákladovou analýzou. cs
dc.format 82 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 11103486 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 04.05.2016
dc.subject propagace cs
dc.subject marketingová komunikační strategie cs
dc.subject marketing služeb cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Porterova analýza cs
dc.subject guerilla marketing cs
dc.subject word of mouth cs
dc.subject promotion en
dc.subject marketing communication strategy en
dc.subject service marketing en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Porter's analysis en
dc.subject guerrilla marketing en
dc.subject word of mouth en
dc.title Projekt Propagace ZOO Zlín na Slovensku cs
dc.title.alternative The promotion project of ZOO Zlín in Slovakia en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ševčíková, Lenka
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated The master thesis on the topic The Promotion project of ZOO Zlín in Slovakia is divided into two parts - theoretical and practical. The aim of the theoretical part was a research of literary sources concerning marketing communication and description of various methods of promotion. The specifics of service marketing are mentioned here as well. The practical part is subdivided into an analysis and a project. The analytical part includes description of the organization ZOO Zlín, the SWOT analysis and the competitive situation in the Slovakian market is charted based on the Porter's five forces model. The part which deals with project implementation contains strategies that are essential for creation of marketing promotion. This part is concluded with cost analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11147
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kokaislová_2009_dp.pdfBlocked 10.58Mb PDF View/Open
kokaislová_2009_vp.pdf 38.20Kb PDF View/Open
kokaislová_2009_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account