Postavení masmédií v demokratické společnosti a jejich vliv na výchovu a vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postavení masmédií v demokratické společnosti a jejich vliv na výchovu a vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor cs
dc.contributor.author Mojžíšek, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:48:59Z
dc.date.issued 2008-11-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8830
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na vymezení určitých základních pojmů, funkcí a vztahů z oblasti masmédií, zabývá se jejich postavením, úlohou a vlivem, jež mají v demokratické společnosti, a v neposlední řadě se zaměřuje na roli, kterou masmédia sehrávají v procesu výchovy a vzdělávání. cs
dc.format 80 s. cs
dc.format.extent 617860 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.11.2028 cs
dc.subject masmédia cs
dc.subject funkce masmédií cs
dc.subject typy masmédií cs
dc.subject mediální publikum cs
dc.subject masmédia a moc cs
dc.subject veřejné mínění cs
dc.subject kultura cs
dc.subject děti a mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchova a vzdělávání cs
dc.subject význam mediální výchovy cs
dc.subject mass media en
dc.subject function of mass media en
dc.subject types of mass media en
dc.subject medial audience en
dc.subject mass media and power en
dc.subject public opinion en
dc.subject culture en
dc.subject children and young people en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject enlightenmnent en
dc.subject upbringing and education en
dc.subject importance of medial education en
dc.title Postavení masmédií v demokratické společnosti a jejich vliv na výchovu a vzdělávání cs
dc.title.alternative Position of mass media in a democratic society and their influence on enlightenment en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2009-01-14 cs
dc.date.vskp-available 2028-11-28
dc.description.abstract-translated This work is focused on definitions of basic terms, functions and relations from the field of mass media, it deals with their position, role and influence which they have in a democratic society, and it is also concentrated on the role which mass media play in the process of enlightenment. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016241
dc.date.assigned 2006-11-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mojžíšek_2009_dp.pdfBlocked 603.3Kb PDF View/Open
mojžíšek_2009_vp.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open
mojžíšek_2009_op.doc 62.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account