Integrace dětí se speciálními potřebami

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Integrace dětí se speciálními potřebami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeháčková, Helena
dc.contributor.author Hnilová, Tereza
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:53:49Z
dc.date.available 2010-07-17T15:53:49Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8843
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou integrace dětí se speciálními potřebami. Teoretická část obsahuje popis obecných podmínek integrace, včetně legislativního zajištění. Dále jsou zde uvedeny typy postižení, přičemž největší pozornost je věnována zrakovému postižení a poruchám komunikačních schopností, také jsou uvedena specifika integrace dětí s těmito hendikepy. V neposlední řadě je popsána problematika začlenění dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do třídního kolektivu. Praktická část je zaměřena na zpracování výzkumu a na interpretaci výsledků z rozhovorů a dotazníkového šetření ("sociometrie"). Výzkumným problémem bylo postavení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v kolektivu žáků běžné základní školy. cs
dc.format 73 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2740452 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject školní integrace cs
dc.subject zrakové postižení cs
dc.subject poruchy řeči cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject sociální pozice cs
dc.subject school integration en
dc.subject visually handicapped en
dc.subject speech disorders en
dc.subject assistant en
dc.subject social position en
dc.title Integrace dětí se speciálními potřebami cs
dc.title.alternative Integration of children with special needs en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Marášková, Ivana
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis deals with the integration of children with special needs. The theoretical part contains a description of the general conditions of integration, including legislation to ensure. There are here given the types of disability, with the greatest attention is paid to visually impaired and disorders of communication skills, also are listed the specifics of the integration of children with these handicaps. Last but not least, the issue of integration is described children with special educational needs in the class team. The practical part is focused on treatment and research on the interpretation of results from interviews and questionnaire survey ("sociometrie"). Research problem was the situation of children with special educational needs of pupils in the group of normal primary school. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11435
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hnilová_2009_bp.pdf 2.613Mb PDF View/Open
hnilová_2009_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
hnilová_2009_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account