Využití biopotravin ve stravování obyvatel ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití biopotravin ve stravování obyvatel ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Družbíková, Helena
dc.contributor.author Vaculíková, Iveta
dc.date.accessioned 2010-07-17T15:59:27Z
dc.date.available 2010-07-17T15:59:27Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8858
dc.description.abstract Cílem práce bylo sestavit a srovnat jak nutričně, tak i ekonomicky jídelní lístky připravené z běžných potravin a biopotravin. Byly navrženy 4 varianty jídelních lístků pro skupinu ženy lehce pracující ve věkovém rozmezí od 19 do 65 let. Při nutričním vyhodnocení se hodnoty energií a ostatních nutričních faktorů pohybovaly ve stanoveném rozmezí + 10 %, přičemž největší energetické hodnoty bylo dosaženo u jídelního lístku varianta 4. Z výsledků ekonomického hodnocení vyplývá, že celkové náklady na nákup potravin mezi jídelními lístky variantami 1, 2 a variantami 3, 4, které byly navíc obohaceny o biopotravi-ny, byly v průměru o 35 % vyšší v případě posledních dvou zmiňovaných variant jídelních lístků. cs
dc.format 74s. cs
dc.format.extent 953311 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ekologické zemědělství cs
dc.subject biopotraviny cs
dc.subject jídelní lístek cs
dc.subject nutriční faktory cs
dc.subject finanční hodnocení cs
dc.subject organic farming en
dc.subject organic food en
dc.subject nutritional factors en
dc.subject menu en
dc.subject financial evaluation en
dc.title Využití biopotravin ve stravování obyvatel ČR cs
dc.title.alternative Application of organic food in nutrition of czech population en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Velichová, Helena
dc.date.accepted 2009-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis was to compile and compare nutritionally as well as economically menus prepared from conventional food and organic food. Four variants of menus were designed for women who were from 19 to 65 years old and working slightly. The results obtained from nutritional evalution showed that nutrition factors and energy varied in a range of + 10 %. The highest value of energy was determined in 4th variant of menus. The total cost of 3th and 4th variants of menus were higher on average 35 % then in 1st and 2nd variant of menus. These two menus did not consist of organic food. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 12522
dc.date.assigned 2009-02-19
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vaculíková_2009_dp.pdf 930.9Kb PDF View/Open
vaculíková_2009_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
vaculíková_2009_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account