Kuchyňské zpracování ovoce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kuchyňské zpracování ovoce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar cs
dc.contributor.author Mňuková, Tereza cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T16:18:19Z
dc.date.available 2010-07-17T16:18:19Z
dc.date.issued 2009-08-12 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8893
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je se zabývá různými druhy ovoce a jejich základním zpracováním v domácnosti. Je zde uvedeno dělení ovoce i jeho anatomické a chemické složení. Ovoce ob-sahuje mnoho biologicky aktivních látek, z nichž nejdůležitější jsou vitamíny. I z tohoto dů-vodu je ovoce zařazováno do jídelníčku ve všech domácnostech. V práci jsou uvedeny i sou-časné moderní způsoby kuchyňského zpracování ovoce. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 1909064 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject ovoce cs
dc.subject anatomie ovoce cs
dc.subject chemické složení cs
dc.subject konzervace cs
dc.subject zpracování ovoce cs
dc.subject fruits en
dc.subject anatomy of fruits en
dc.subject chemical constitution en
dc.subject conservation en
dc.subject fruit processing en
dc.title Kuchyňské zpracování ovoce cs
dc.title.alternative Fruit processing in the kitchen en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mlček, Jiří cs
dc.date.accepted 2009-09-08 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is concerned with various fruits and their basic processing in household. It is about dividing fruits and also anatomy and chemical constitution. Fruits includes a lot of biological active substances and the most important ones are vitamins. For that reason is fruits file into the bill of fare in every households. In this thesis are presented also contemporary ways of kitchen fruit processing. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 13000
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
mňuková_2009_bp.pdfBlocked 1.820Mb PDF View/Open
mňuková_2009_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
mňuková_2009_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account