Žena versus muž v roli manažera

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Žena versus muž v roli manažera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fejová, Ludmila
dc.contributor.author Jonášová, Svatava
dc.date.accessioned 2010-07-17T16:19:47Z
dc.date.available 2010-07-17T16:19:47Z
dc.date.issued 2009-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8899
dc.description.abstract Diplomová práce Žena versus muž v roli manažera je v současné době aktuálním tématem, neboť žen ve vysokých řídících funkcích stále přibývá. Dochází k velkému posunu v chápání sociálních rolí, v pracovních vztazích a k přijetí celé řady legislativních opatření, jejichž cílem je odstranění genderových nerovností. Práce poukazuje na postavení ženy ve společnosti, respektive rovnoprávnost obou pohlaví, srovnává sociální postavení muže a ženy, jejich profesní růst, odlišný styl vedení lidí, jejich manažerské dovednosti, rozdíly v komunikaci a zvládání zátěžových situací, které dnes k managementu neodmyslitelně patří. cs
dc.format 77s., 1s. příloha cs
dc.format.extent 453179 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Žena cs
dc.subject muž cs
dc.subject management cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject styl vedení cs
dc.subject motivace cs
dc.subject stres cs
dc.subject Woman en
dc.subject man en
dc.subject management en
dc.subject communication en
dc.subject leadership style en
dc.subject motivation en
dc.subject stress en
dc.title Žena versus muž v roli manažera cs
dc.title.alternative Woman versus man as the manager en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2009-05-14
dc.description.abstract-translated Master's thesis on the topic of woman versus man as the manager is currently Topical issue because women in senior management positron, continued to mount. There is a strong shift in the understanding of social roles, in labor relations and Adoption of a numer of legislative measures aimed at elimination of gender inequality. The work highlights the positron of women in society, or gender equality, compares The social positron of men and women, career advancement, a different style of leadership, thein management skills, differences in communication and dealing with stress situations that today the management an integral part. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015832
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jonášová_2009_dp.pdf 442.5Kb PDF View/Open
jonášová_2009_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open
jonášová_2009_op.doc 55.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account