Stárneme v novém tisíciletí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stárneme v novém tisíciletí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka cs
dc.contributor.author Janů, Josef cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:03:24Z
dc.date.available 2010-07-17T17:03:24Z
dc.date.issued 2009-04-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/8986
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce ?Stárneme v novém tisíciletí? je snaha upozornit na nesoulad mezi moţnostmi státního financování důchodových dávek a dramatického nárůstu počtu důchodců v několika dalších desetiletích. Na rozdíl od dřívějších generací důchodců, kteří zaţily světové války, přídělové systémy padesátých let a byli zvyklí na niţší ţivotní standart, tzv. generace ?Husákových dětí? jiţ vyrůstala a svůj produktivní věk proţila za technologického boomu. Nedá se tedy zcela vyloučit, ţe bude mít zřejmě váţné ekonomické problémy, pokud se na svůj zaslouţený odpočinek řádně nepřipraví. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 866018 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Stárnutí cs
dc.subject stárnutí populací cs
dc.subject sociální jistoty cs
dc.subject demografický proces cs
dc.subject spoření cs
dc.subject penzijní systém cs
dc.subject Fadeaway en
dc.subject fadeaway population en
dc.subject social certainty en
dc.subject demographic process en
dc.subject savings en
dc.subject pensionable systém en
dc.title Stárneme v novém tisíciletí cs
dc.title.alternative Aging in a new millenia en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2009-06-18 cs
dc.description.abstract-translated Thesis of the bachelor studies work "Aging in a new millenia" is a need to show discrepancy between the possibilities of financing future Social security payments and dramatic growth of number of seniors in coming decades. In difference to past generations living throug the World wars, allocation system of fifties and who were used to košer standard of living, so called "Husak¨'s childern" generation grew up and spend its prodactive age in technological boom. We can not exclude the possibility that it will have serious economical problems if it does not plan and prepare for its gainfull retirement. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015875
dc.date.assigned 2008-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
janů_2009_bp.pdf 845.7Kb PDF View/Open
janů_2009_vp.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open
janů_2009_op.jpg 341.7Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account