Kupní smlouva podle obchodního zákoníku, příčiny a následky reklamací

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kupní smlouva podle obchodního zákoníku, příčiny a následky reklamací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrána, Bohumil
dc.contributor.author Slezáková, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:29:49Z
dc.date.available 2010-07-17T17:29:49Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9040
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou kupní smlouvy podle obchodního zákoníku, příčinami a následky reklamací. V teoretické části jsou nejprve charakterizovány základní pojmy, které s danou problematikou souvisí. Ve druhé části je blíže popsána společnost XY, s.r.o. a analyzován současný stav reklamací, které se jí bezprostředně dotýkají. V závěru jsou vyhodnoceny příčiny a následky nejvýznamnějších reklamací. Na základě takto získaných údajů je navržen způsob, který by mohl společnosti XY, s.r.o. být užitečný jak z hlediska udržení dobré pověsti, tak i z hlediska ekonomického. cs
dc.format 59 s., 12 s. obr.příloh cs
dc.format.extent 667148 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kupní smlouva cs
dc.subject reklamace cs
dc.subject vady cs
dc.subject prodávající cs
dc.subject kupující cs
dc.subject purchase agreement en
dc.subject claim en
dc.subject flaw en
dc.subject buyer en
dc.subject seller en
dc.title Kupní smlouva podle obchodního zákoníku, příčiny a následky reklamací cs
dc.title.alternative Purchase agreement according to Commercial code, reasons and consequences of the claims en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2009-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the purchase agreement according to Commercial code, reasons and consequences of the claims. Basic concepts related to the topic of the claims are distinguished in the first section of the bachelor thesis. In the second part of the bachelor thesis the company XY, Ltd. is described and further, present state of the claims is analysed. Finally, the reasons and cosequences of the most important claims are evaluated. Pursuant to acquired indications is proposed the way that could be valuable to the company XY, Ltd. both in light of good reputation keeping and economic viewpoint. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 12254
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
slezáková_2009_bp.pdf 651.5Kb PDF View/Open
slezáková_2009_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open
slezáková_2009_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account