Anglické výpůjčky v českých obchodních textech

DSpace Repository

Language: English čeština 

Anglické výpůjčky v českých obchodních textech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drábková, Lenka
dc.contributor.author Bajzová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:33:07Z
dc.date.available 2010-07-17T17:33:07Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9044
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výskytem anglických výpůjček v českých obchodních textech a jejich asimilací do českého lexikálního systému. Cílem teoretické části je seznámení se s důvody přejímání cizích lexémů do slovní zásoby jiných jazyků, nahlédnutí do historického vývoje anglických výpůjček v českém jazyce a obeznámení se s morfologickou, ortografickou a výslovnostní asimilací anglických výrazů do českého lexikálního systému. Praktická část obsahuje popis periodik použitých pro analýzu, která zkoumá znaky popsané v teoretické části a znázorňuje četnost anglických výpůjček pomocí grafů a tabulky. cs
dc.format 46 cs
dc.format.extent 1766495 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výpůjčky cs
dc.subject lexém cs
dc.subject morfologická asimilace cs
dc.subject ortografická asimilace cs
dc.subject výslovnostní asimilace cs
dc.subject loanwords en
dc.subject lexeme en
dc.subject morphological assimilation en
dc.subject orthographical assimilation en
dc.subject phonetic assimilation en
dc.title Anglické výpůjčky v českých obchodních textech cs
dc.title.alternative English Loanwords in Czech Business Texts en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hajkr, Petr Daniel
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the presence of English loanwords in Czech business texts and with their assimilation to the Czech lexical system. The aim of the theoretical part of the work is to provide reasons for borrowing lexemes from foreign language systems, to mention the historical context of English loanwords in the Czech lexicon and to describe the morphological, orthographical and phonetic assimilation of English loanwords in the Czech lexical system. The practical part consists of the description of the periodicals used for the analysis that investigates the features described in the theoretical part and that illustrates the amount of English loanwords by charts and by a table. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11272
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
local.subject anglicismy cs
local.subject odborné časopisy cs
local.subject obchod cs
local.subject anglicisms en
local.subject professional journals en
local.subject commerce en


Files in this item

Files Size Format View
bajzová_2009_bp.pdf 1.684Mb PDF View/Open
bajzová_2009_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
bajzová_2009_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account