Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováková, Radana
dc.contributor.author Machová, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:33:27Z
dc.date.available 2010-07-17T17:33:27Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9046
dc.description.abstract Práce popisuje úlohu středisek rané péče v systému sociálních služeb. Představuje ranou péči - definuje, popisuje a představuje práci rané péče. Konkrétně seznamuje se střediskem rané péče EDUCO Zlín o.s. - jeho vznik, poskytované služby ametody práce. Seznamuje se standardy kvality sociální práce v EDUCU, jeho personální zajištění a financování. V praktické části zjišťuji do jaké míry jsou rodiče uživatelů služeb rané péče spokojeni s jejich kvalitou ve středisku rané péče EDUCO Zlín o.s. cs
dc.format 65 s., 51s. příloh. cs
dc.format.extent 746782 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject raná péče cs
dc.subject poskytovatel sociální služby cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject terénní služba cs
dc.subject Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s cs
dc.subject early care provider en
dc.subject social services en
dc.subject social services en
dc.subject field service en
dc.subject Early care Středisko EDUC Zlín c.a en
dc.title Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s. cs
dc.title.alternative Center for Early Care EDUCO Zlin c.a. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musilová, Marcela
dc.date.accepted 2009-06-19
dc.description.abstract-translated The work describes the role of early-care centers in the system of social services. It represents the early care - defines, describes and represents the work of early care. Specifically, the Center introduces early care EDUCO Zlin os - its creation, the service provided ametody work. Introduces the quality standards of social work in EDUC, its staffing and funding. In the practical part I find the extent to which parents early care service users satisfied with their quality of early care center EDUCO Zlin c.a. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12158
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade D
local.subject děti se zdravotním postižením cs
local.subject raná péče cs
local.subject rodiny s dětmi s postižením cs
local.subject sociální služby cs
local.subject children with disabilities en
local.subject early intervention en
local.subject families with children with disabilities en
local.subject social service en


Files in this item

Files Size Format View
machová_2009_bp.pdf 729.2Kb PDF View/Open
machová_2009_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
machová_2009_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account