Profesionalizace armády a její sociální zabezpečení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Profesionalizace armády a její sociální zabezpečení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín cs
dc.contributor.author Hájek, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:04:12Z
dc.date.available 2010-07-13T15:04:12Z
dc.date.issued 2006-04-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/904
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala činností Rekrutačních středisek a Středisek pro výběr personálu při práci s uchazečem o služební poměr profesionálního vojáka. Dále se zabývala problematikou životní úrovně vojáka-profesionála a jeho rodiny jak z hlediska civilního života, tak zejména z hlediska vojenského. Jejím cílem bylo popsat činnost služebních orgánů, jejichž posláním je výběr nových profesionálních vojáků a zmapovat situaci, ve které se nalézají vojáci z povolání a jejich rodiny. Práci tvořili tři stěžení oblasti. V první a druhé kapitole je popisována a vysvětlena činnost uvedených organizací zabývajících se náborem profesionálních vojáků. Ve třetí části hodnotím podmínky života vojáků z povolání a jejich rodin. Ve čtvrté, praktické pomocí ankety zjišťuji názory vojenských profesionálů-studentů Univerzity obrany k aktuálním otázkám týkajících se některých aspektů souvisejících se studiem a službou v AČR. Výsledky z provedeného výzkumu ukázaly, že se armáda stabilizuje a její personál hodnotí uvedené podmínky studia a služby jako vyhovující. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 452463 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Armáda České republiky cs
dc.subject Rekrutační středisko cs
dc.subject profesionální voják cs
dc.subject Středisko pro výběr personálu cs
dc.subject rekrutace cs
dc.subject uchazeč cs
dc.subject NATO cs
dc.subject Univerzita obrany cs
dc.subject Army of Czech republic en
dc.subject Recruit Center en
dc.subject professional soldier en
dc.subject Personnel Selection Center en
dc.subject recruit en
dc.subject expectant en
dc.subject NATO en
dc.subject University of Derence en
dc.title Profesionalizace armády a její sociální zabezpečení cs
dc.title.alternative Professionalization of the army and its social aspects en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2006-06-19 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the activities of Recruit Centres and Personnel Selection Centres related to the work with expectants. Further, it deals with the problems of the living standard of professional soldiers and their families both from the viewpoint of their civilian life and from the viewpoint of their military life. Its aim is to describe the activities of service bodies, the mission of which is the selection of new professional soldiers and to map out the situation in which soldiers and their families occur. The thesis contains three principal parts. The first and second part describes and explains the activities of the above-mentioned organizations dealing with the recruitment of professional soldiers. In the third part life conditions of professional soldiers and their families are evaluated. In the four, practical part the opinions of military professionals - the University of Defence students - concerning the topical issues of some aspects related to the study and service in the ACR are found out using the questionnaire. The findings of the research show that the Army has become stable and its personnel consider the above-mentioned study and service conditions fair. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4425
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hájek_2006_bp.pdf 441.8Kb PDF View/Open
hájek_2006_vp.doc 25Kb Microsoft Word View/Open
hájek_2006_op.doc 23Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account