Registrované partnerství - právní a sociální aspekty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Registrované partnerství - právní a sociální aspekty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Hošková, Simona
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:37:48Z
dc.date.available 2010-07-17T17:37:48Z
dc.date.issued 2009-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9052
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na téma ?Registrované partnerství ? právní a sociální aspekty.? Teoretická část obsahuje popis soužití homosexuálních párů ve světe a v České republice, přijímání zákona o registrovaném partnerství u nás a možností péče o děti homosexuálními páry. První kapitola je věnována soužití homosexuálních párů ve světě, pro větší přehlednost jsou rozděleny jednotlivé modely soužití a vývoj legislativy, do samostatných podkapitol. Situace homosexuálních párů v České republice je charakterizována v samostatné kapitole číslo dva. Nejdříve je pozornost soustředěna na legislativní proces přijímání zákona o registrovaném partnerství, poté jsou práva a povinnosti homosexuálních registrovaných párů srovnána s právy a povinnostmi manželů. V poslední, třetí kapitole jsou vystihnuta specifika soužití stejnopohlavních dvojic, chod společné domácnosti a situace v otázce péče o děti homosexuálními osobami. V praktické části jsou vyhodnoceny názory respondentů na přijetí zákona o registrovaném partnerství, diskriminaci homosexuálů v České republice, na volbu sexuality a péči homosexuálů o děti, možnosti získání dětí do péče. Získané názory v dotazníkovém šetření jsou zpracovány pro přehlednost do tabulek a následně graficky. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 528450 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Gay cs
dc.subject gender cs
dc.subject heterosexuální pár cs
dc.subject homofonie cs
dc.subject homosexuální pár cs
dc.subject sexuální orientace cs
dc.subject Gay en
dc.subject gender en
dc.subject heterosexual coule en
dc.subject homosexual/ same-sex coule en
dc.subject sexual orientation en
dc.title Registrované partnerství - právní a sociální aspekty cs
dc.title.alternative Registered partnership - legal and social aspekt en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kejdová, Miroslava
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated As a topic for my bachelor theses I chose registered partnership and its legal a social aspects. I structured my wotk into two main parts - theoretical and practical. The theoretical part is divided into three chapters and its contains account of coexistence of homosexual couples in the word and in the Czech republic, approval process of Registered Partnership Act in our country and possibillities of child welfare made by the homosexual couples. The first chapter is devote to account of coexistence of homosexual couples in the word and for the better lucidity are single models of coexistence and development of legislation divided into separeted subchapters. The situaion of homosexual couples in the Czech republic is described in separeted chapter no. 2. In the beginning is payed attention to approval process of Registered Partnership Act; afterwards the rights and duties of homosexual couples are compared with rights and duties of married couples. In the last third chapter are mentioned specifics of coexistence of same-sex couples, run of their common household and situation with child welfare made by the homosexual persons. The practical part contain evaluation of informants opinions on approval of Registered Partnership Act, discrimination of homosexuals in the Czech republic, option of sexuality, care of homosexuals about children and their chance to get children for welfare. The opinions picked up in interview are made into charts. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015864
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hošková_2009_bp.pdf 516.0Kb PDF View/Open
hošková_2009_vp.doc 66.22Kb Microsoft Word View/Open
hošková_2009_op.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account