Hromadná neštěstí a jejich zvládaní

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hromadná neštěstí a jejich zvládaní

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Mičková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-17T17:41:11Z
dc.date.available 2010-07-17T17:41:11Z
dc.date.issued 2009-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9059
dc.description.abstract Práca je zameraná na hromadné nešťastia a ich zvládanie, predovšetkým ide o zvládanie záťaže zo strany tak profesionálnych ako aj dobrovoľných záchranárov. Práca obsahuje teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je zložená zo štyroch kapitol. Prvá kapitola je zameraná na vysvetlenie pojmov hromadné nešťastie a katastrofa a objasňuje príčiny ich vzniku. Druhá kapitola sa zaoberá klasifikáciu katastrof a hromadných nešťastí. Tretia kapitola pojednáva o Integrovanom záchrannom systéme, ktorý sa zameriava na koordináciu a spoluprácu jednotlivých záchranných zložiek. Štvrtá kapitola popisuje psychologické reakcie obetí a záchranárov a tak isto aj spôsob zvládania záťaže. Praktická časť obsahuje kvalitatívny výskum zameraný na zistenie zvládania záťaže u pracovníkov pomáhajúcich pri hromadných nešťastiach, ciele výskumu, otázky a metódy, ktoré boli použité, analýzu a interpretáciu výsledkov. cs
dc.format 82 s., 4 s príloh cs
dc.format.extent 1179178 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hromadné nešťastie cs
dc.subject katastrofa cs
dc.subject Integrovaný záchranný systém cs
dc.subject záchranné a likvidačné práce cs
dc.subject obete nešťastia cs
dc.subject psychologické následky a reakcie cs
dc.subject zvládanie záťaže cs
dc.subject Mass casualty en
dc.subject disaster en
dc.subject integrated rescue systém en
dc.subject salvage and disposal work en
dc.subject victims of disasters en
dc.subject psychological consequences and reactions en
dc.subject managing burden en
dc.title Hromadná neštěstí a jejich zvládaní cs
dc.title.alternative Multiple disasters and how to get them under control. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nováková, Radana
dc.date.accepted 2009-06-24
dc.description.abstract-translated The work is focused on mass casualty and management, especially to cope with the burdens of both professional and volunteer rescuers. The work includes theoretical and practical part. The theoretical part is composed of four chapters. The first chapter focuses on the explanation of concepts and mass casualty disaster, and explains the causes. The second chapter deals with the classification of disasters and mass casualties. The third chapter discusses the integrated rescue system, which focuses on coordination and cooperation of rescue services. The fourth chapter describes the psychological reactions of victims and rescuers and a way of coping with the burden as well. The practical part includes qualitative research to determine the burden of coping with staff assisting with mass casualty, the research objectives, questions and methods that were used, analysis and interpretation of results. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 11417
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade A
local.subject katastrofy cs
local.subject záchranné práce cs
local.subject dobrovolníci cs
local.subject psychologie cs
local.subject zvládání stresu cs
local.subject psychická zátěž cs
local.subject oběti katastrof cs
local.subject záchranáři cs
local.subject disasters en
local.subject rescue works en
local.subject volunteers en
local.subject psychology en
local.subject stress management en
local.subject mental strain en
local.subject victims of disasters en
local.subject emergency medical personnel en


Files in this item

Files Size Format View
mičková_2009_dp.pdf 1.124Mb PDF View/Open
mičková_2009_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
mičková_2009_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account