Důvěra Občanů v benefiční akce na Zlínsku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Důvěra Občanů v benefiční akce na Zlínsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Imrýšková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:08:15Z
dc.date.available 2010-07-17T18:08:15Z
dc.date.issued 2009-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9110
dc.description.abstract Tématem mé práce je stručně shrnout, co to jsou benefiční akce. Práce popisuje historii a výklad slova benefice. Hlavním tématem práce je, čím se benefice zabývají, proč, kým a jak se pořádá, a na jaký druh fundraisingových aktivit se může členit. Čtenáře seznamuje i se souvisejícími a úzce propojenými pojmy, s nimiž benefiční akce tvoří celek. V praktické části čtenáře seznamuji s mým výzkumem, ve kterém jsem se snažila zjistit, zdali mají respondenti důvěru v benefiční akce na Zlínsku. Detailní popis a vyhodnocení pak shrnuji do závěrů a podle výsledných modelů uplatňuji v praxi. cs
dc.format 65 s., 5 s. příloha dotazník cs
dc.format.extent 608827 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject benefice cs
dc.subject nadace cs
dc.subject sbírka cs
dc.subject fundraising cs
dc.subject charitativní akce cs
dc.subject podpora cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject dobročinnost cs
dc.subject neziskové organizace cs
dc.subject benefice en
dc.subject foundation en
dc.subject collection en
dc.subject fundraising en
dc.subject charity action en
dc.subject support en
dc.subject help en
dc.subject cha-rity/beneficence en
dc.subject non-profit organization en
dc.title Důvěra Občanů v benefiční akce na Zlínsku cs
dc.title.alternative Confidence of Residents to beneficence actions in Zlín region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Jiří
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated The theme of my essay is to briefly summarize what are beneficence actions. The essay describes the history and the comment of the word beneficence. The main theme of the essay is, wherewith are beneficence concerned with, why, by whom and how are they ar-ranged and for what kind of fundraising activities they could be sectionalized. The readers will be as well introduced with related and closely interconnected conceptions, along with them beneficence action forms unit. In practical part will readers be introducted with my research, where I tryed to find out, if the respondents trust in beneficence actions in Zlin area. Detailed description and evaluati-on I summarize to conclusions and according to final models I apply to practice. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11537
dc.date.assigned 2009-02-13
utb.result.grade A
local.subject charitativní organizace cs
local.subject veřejné sbírky cs
local.subject benefiční akce cs
local.subject charitable organizations en
local.subject public collections en
local.subject benefit performances en


Files in this item

Files Size Format View
imrýšková_2009_bp.pdf 594.5Kb PDF View/Open
imrýšková_2009_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
imrýšková_2009_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account