Program pro rozvoj volného času žen na mateřské dovolené

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Program pro rozvoj volného času žen na mateřské dovolené

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Nováková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:06:18Z
dc.date.available 2010-07-13T15:06:18Z
dc.date.issued 2006-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/912
dc.description.abstract Moje bakalářská práce na téma Program pro rozvoj volného času žen na mateřské dovolené se zabývá zejm. problematikou vzniku mateřských center v České republice a jejich významem pro matku a její dítě. Teoretická část popisuje období těhotenství a mateřství. Zaměřuji se také na některé psychické změny v poporodním období. Dále nastiňuji sociálně ekonomické zajištění žen na mateřské dovolené a v poslední části popisuji vznik a činnost mateřských center v České republice. Praktická část seznamuje s Rodinným a Mateřským centrem Sluníčko ve Vsetíně. Popisuji činnost tohoto centra v období od ledna roku 2003 do prosince roku 2005. Na základě zjištěných skutečností navrhuji případná řešení ve formě evaluačních dotazníků. cs
dc.format 90 cs
dc.format.extent 1065649 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject těhotenství cs
dc.subject mateřství cs
dc.subject žena na mateřské dovolené cs
dc.subject dítě cs
dc.subject mateřské centrum cs
dc.subject pregnancy en
dc.subject motherhood en
dc.subject woman on maternity leave en
dc.subject child en
dc.subject centre for mothers en
dc.title Program pro rozvoj volného času žen na mateřské dovolené cs
dc.title.alternative Programme for women on maternity leave free time development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2006-06-27
dc.description.abstract-translated My Bachelor's thesis called "Programme for women on maternity leave free time development'q deals with problems of the rise of centres for mothers in the Czech Republic and their importance for mother and her child. Theoretical part describes period of pregnancy and motherhood. I am focusing also on some psychical changes during post partum period. Then I draw out the social economical ensuring of women on maternity leave and in the last part I describe origin and activity of centres for mothers in the Czech Republic. Practical part introduces Family and Mother's Centre Sluníčko in Vsetín. I describe activity of this centre since January 2003 until December 2005. Based on realized actualities I suggest relevant solutions in form of evaluating questionnaires. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4028
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2006_bp.pdf 1.016Mb PDF View/Open
nováková_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2006_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account