Hodnocení, zabezpeční a realizace odborné praxe na vyšší odborné škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení, zabezpeční a realizace odborné praxe na vyšší odborné škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dofková, Alena
dc.contributor.author Vanďurková, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:21:04Z
dc.date.available 2010-07-17T18:21:04Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9133
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je provést výzkum zaměřený na vyhodnocení a realizaci kvali-ty odborné praxe v rámci školy. V teoretické části se budu snažit vysvětlit základní pojmy, které úzce souvisí s problematikou hodnocení, zabezpečení a realizací odborné praxe. V praktické části od-borně zhodnotím výsledky a navrhnu vyšší odborné škole doporučení pro zkvalitnění od-borné praxe. cs
dc.format 58 s.,6 s. příloh cs
dc.format.extent 1757608 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vyšší odborná škola cs
dc.subject kvalita školy cs
dc.subject povinná praxe cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject vy-mezení problému cs
dc.subject cíl výzkumu cs
dc.subject analýza údajů cs
dc.subject interpretace výsledků cs
dc.subject návrhy na zlepšení cs
dc.subject Higher Professional School of Business en
dc.subject quality of school en
dc.subject practical experience en
dc.subject survey en
dc.subject questionnaire en
dc.subject defination of problem en
dc.subject data analysis en
dc.subject interpretation of results en
dc.subject suggestions en
dc.title Hodnocení, zabezpeční a realizace odborné praxe na vyšší odborné škole cs
dc.title.alternative The evaluation, security and realization of practical experience on Higher Professional School en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ernest, Barbara
dc.date.accepted 2009-06-24
dc.description.abstract-translated The aim of my diploma work is to do the research based on evaluation of data realization of quality of practical experience within school. I explain in the theoretical part of this project the basic concepts which are closely associ-ated with evaluation, realization and security of practical experiences. While in the analyti-cal part I evaluate the results of research and then I suggest the recommendations for im-prove the quality in practical experience for Higher Professional School of Business. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11248
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vanďurková_2009_bp.pdf 1.676Mb PDF View/Open
vanďurková_2009_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
vanďurková_2009_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account