Zkušenosti učitelů při řešení výchovných problémů u dětí se syndromem ADHD

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zkušenosti učitelů při řešení výchovných problémů u dětí se syndromem ADHD

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Baťová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:21:38Z
dc.date.available 2010-07-17T18:21:38Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9135
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na výchovné problémy u dětí se syndromem ADHD. První část práce popisuje příčiny výskytu syndromu ADHD u dětí, projevy chování u dítěte trpícího touto poruchou a dále výchovné problémy u dětí se syndromem ADHD v rodinném i školním prostředí. V závěru první části práce jsou pak charakterizovány možné způsoby reedukace dítěte se syndromem ADHD. Druhá část práce je věnována výzkumu ve školním prostředí, který je zaměřen na zjištění zkušeností učitelů s výchovnými problémy u dětí se syndromem ADHD. cs
dc.format 55 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 1284872 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom cs
dc.subject ADHD cs
dc.subject porucha cs
dc.subject výchovný problém cs
dc.subject učitel cs
dc.subject reedukace cs
dc.subject syndrome en
dc.subject ADHD en
dc.subject disorder en
dc.subject educational problem en
dc.subject teacher en
dc.subject reeducation en
dc.title Zkušenosti učitelů při řešení výchovných problémů u dětí se syndromem ADHD cs
dc.title.alternative Teacher's experience at solving educational problem of children with complex ADHD en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2009-06-19
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the educational problems of children with ADHD syndrome. The first part of the thesis describes the causes of the occurrence of ADHD syndrome of children, symptoms of conduct of child suffering from this disorder and educational problems of children with ADHD syndrome in a family and school. At the end of the first part of the work are described possible ways of reeducation of children with ADHD syndrome. The second part of the work is devoted to the research in the academic environment, which is focused on finding the experience of teachers with educational problems of children with ADHD syndrome. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12274
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
baťová_2009_bp.pdf 1.225Mb PDF View/Open
baťová_2009_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
baťová_2009_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account