Trendy v online zpravodajství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Trendy v online zpravodajství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán
dc.contributor.author Vlček, Jaromír
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:29:30Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:57Z
dc.date.issued 2009-08-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9157
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou online žurnalistiky a konkrétně pak zkoumá příchod zpravodajského serveru Tn.cz do prostředí českých online médií. Teoretická část zpracovává dostupné zdroje z oblasti online žurnalistiky a odhaluje fakta, které je možné použít při vytváření žurnalistických produktů na internetu. V praktické části je zmapováno prostředí online médií v České republice s důrazem na zpravodajský server Tn.cz. Rovněž jsou analyzována sekundární data z výzkumu preferencí čtenářů. Projektová část navrhuje podobu sportovní rubriky webu Tn.cz. cs
dc.format 106 cs
dc.format.extent 4025602 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 14.08.2011
dc.subject Online žurnalistika cs
dc.subject žurnalistika cs
dc.subject zpravodajství cs
dc.subject publicistika cs
dc.subject online média cs
dc.subject internet cs
dc.subject zpravodajský server cs
dc.subject Tn.cz cs
dc.subject Online journalism en
dc.subject journalism en
dc.subject news en
dc.subject news service en
dc.subject publicity en
dc.subject online media en
dc.subject internet en
dc.subject news server en
dc.subject Tn.cz en
dc.title Trendy v online zpravodajství cs
dc.title.alternative Trends in online journalism en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava
dc.date.accepted 2009-08-25
dc.description.abstract-translated The master thesis is looking into the topic of online journalism and in detail is researching the creation of news website Tn.cz as a part of the Czech online media world. The theoretical part processes the available information about on-line journalism and discovers useful facts which can be used when creating journalistic product on internet. In the practical part there is a description of online media in the Czech environment with the emphasis on the server Tn.cz. There is also an analysis of secondary data about a research of readers' preferences. The project part proposes the look and the improvements of the sports section of Tn.cz. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7568
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
vlček_2009_dp.pdfBlocked 3.839Mb PDF View/Open
vlček_2009_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
vlček_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account