Reklama na Internetu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reklama na Internetu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán cs
dc.contributor.author Dvořáková, Martina cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T15:07:03Z
dc.date.issued 2006-05-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/916
dc.description.abstract Současná dynamika, kterou se oblasti informačních technologií rozvíjejí, je velmi rychlá. Svou dostupností a jednoduchostí začínají tyto technologie oslovovat téměř všechny skupi-ny obyvatelstva i podnikatelských subjektů. Zejména úloha internetové reklamy na mediál-ním trhu je nepopiratelná a stále roste. Přináší nové možnosti jak velkým, tak i malým fir-mám. Marketingová komunikace na Internetu snižuje náklady na prodej i na propagaci. Zrychluje a rozšiřuje komunikační možnosti, ale hlavně vede k vytváření trvalých vztahů a vazeb mezi prodejcem a zákazníkem, k uspokojení individuálních přání a potřeb. Pro každé-ho je investicí, která se mu v budoucnu jistě vyplatí. cs
dc.format 76 s., 13 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 819570 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 11.05.2036 cs
dc.subject Internet cs
dc.subject internetová reklama cs
dc.subject web cs
dc.subject www stránky cs
dc.subject propagace cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová ko-munikace cs
dc.subject e-mail cs
dc.subject reklamní prostředky cs
dc.subject tradiční média cs
dc.subject nová média cs
dc.subject Internet en
dc.subject advertisement of Internet en
dc.subject web en
dc.subject www sides en
dc.subject promotion en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject e-mail en
dc.subject data communication facility en
dc.subject traditional media en
dc.subject new media en
dc.title Reklama na Internetu cs
dc.title.alternative Advertisement of Internet en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav cs
dc.date.accepted 2006-05-30 cs
dc.date.vskp-available 2036-05-11
dc.description.abstract-translated The present dynamics which are the sections of information technologies evolving with, is very fast. Thanks to their availability and simplicity these technologies begin reach out al-most all groups of population and business entity. Particularly a role of Internet advertise-ment is undeniable on medial market, and it shoots up fast. It brings new possibilities both big companies and little companies. Marketing communication on Internet lowers the costs on retail and promotion. It accelerates and extends the communication possibilities, but lar-gely gives rise to formation of the permanent relations and ties between a seller and a cus-tomer, to an appeasement of the individual wishes and needs. It is safe investment for eve-ryone which will pay off to him in the future. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2705
dc.date.assigned 2006-01-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dvořáková_2006_dp.pdfBlocked 800.3Kb PDF View/Open
dvořáková_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
dvořáková_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account