Nejčastější sociálně - patologické jevy v prostředí dětského domova se školou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nejčastější sociálně - patologické jevy v prostředí dětského domova se školou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav cs
dc.contributor.author Matásek, Pavel cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:39:13Z
dc.date.available 2010-07-17T18:39:13Z
dc.date.issued 2009-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9172
dc.description.abstract Téma práce: Nejčastější sociálně-patologické jevy v prostředí dětského domova se školou a možnosti řešení Cíl práce: 1) Vysvětlit pojmy této práce 2) Popsat a seznámit s jednotlivými poruchami chování 3) Upozornit na sociálně-patologické chování dětí a mládeže 4) Prevence sociálně-patologických jevů mládeže a možnosti jejich řešení Metody práce: Práce s literaturou a dotazníkové šetření Očekávané výstupy: 1) Prezentace termínů na základě práce s literaturou 2) Seznámení s různými sociálně-patologickými jevy 3) Přehled názorů mládeže v DDŠ pomocí dotazníků 4) Možnosti řešení a prevence sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 288336 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Sociálně-patologické jevy cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject kriminalita mládeže cs
dc.subject Social pathologies en
dc.subject Leisure activities en
dc.subject Conduct disorders en
dc.subject Juvenile delinquency en
dc.title Nejčastější sociálně - patologické jevy v prostředí dětského domova se školou cs
dc.title.alternative Most frequent social pathologies in setting of children's home with school and possibilities how to solve them en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2009-06-15 cs
dc.description.abstract-translated Work topic: Most frequent social pathologies in setting of children's home with school and possibilities how to solve them. Work objectives: 1) Make clear notions mentioned in this work 2) Describe individual behavioral disturbance 3) Draw the attention to socio-pathological behavior children and teenagers 4) Prevention social pathologies children and teenagers and possibilities how to solve them Work methods: Work with literature and questionnaire. Expected data output: 1) Presentation terms on the basis of work with professional literature 2) Describe various social pathologies 3) List of opinnions teenagers in children's home with school made by interrogatory 4) Possibilities how to solve and prevent social pathologies by children and teenagers. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016092
dc.date.assigned 2008-04-30 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
matásek_2009_bp.pdf 281.5Kb PDF View/Open
matásek_2009_vp.jpg 332.5Kb JPEG image View/Open
matásek_2009_op.doc 70.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account