Chráněné bydlení jako prostředek integrace lidí s mentálním postižením do společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chráněné bydlení jako prostředek integrace lidí s mentálním postižením do společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brtníková, Jitka
dc.contributor.author Brnická, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-17T18:51:02Z
dc.date.available 2010-07-17T18:51:02Z
dc.date.issued 2009-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9197
dc.description.abstract Problematice integrace lidí s mentální retardací do společnosti se v posledních letech věnuje stále více pozornosti. Dochází k postupnému opouštění do modelu ústavní péče a hledají se nové formy podpory a pomoci, které by lidem s mentální retardací umožnily žít důstojný a plnohodnotný život uvnitř společnosti. Jednou z těchto nových forem jsou chráněná bydlení. Bakalářská práce se věnuje popisu chráněného bydlení a způsobu poskytování této služby jeho uživatelům. Na základě toho pak zjišťuje, zda a jakým způsobem se prostřednictvím chráněného bydlení daří osoby s mentální retardací do společnosti začlenit. cs
dc.format 40 s. cs
dc.format.extent 553628 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject chráněné bydlení cs
dc.subject integrace cs
dc.subject Mental handicap en
dc.subject supported housing en
dc.subject integration en
dc.title Chráněné bydlení jako prostředek integrace lidí s mentálním postižením do společnosti cs
dc.title.alternative Supported housing as a tool of social integration for people with mental handicap en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavřík, Michal
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated There has been a lot of attention to the phenomena of mentally handicapped people?s social integration in the recent years. The model of inpatient treatment has been replaced gradually by new forms of support and help for the handicapped people to allow dignified and full-value life within the society. The supported housing is one of these new forms. This Bachelor thesis addresses to the general description of the supported housing system and the ways in which it provides services to its clients. In terms of these definitions it investigates whether or not and in what way is the system of supported housing successful in the mentally handicapped people?s social integration. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015786
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade D
local.subject integrace sociální cs
local.subject mentálně postižení cs
local.subject social integration en
local.subject people with mental disabilities en


Files in this item

Files Size Format View
brnická_2009_bp.pdf 540.6Kb PDF View/Open
brnická_2009_vp.pdf 333.9Kb PDF View/Open
brnická_2009_op.doc 74.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account