Využití software Inventor, Catia, DesignStar při navrhování a tvorbě výrobní dokumentace

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Využití software Inventor, Catia, DesignStar při navrhování a tvorbě výrobní dokumentace

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Využití software Inventor, Catia, DesignStar při navrhování a tvorbě výrobní dokumentace
Autor: Žoužela, David
Vedoucí: Sýkorová, Libuše
Abstrakt: V této bakalářské práci byla zpracována rešerše na téma "Strojní součásti používané k přenosu zatížení a jejich uložení". Dále pak s využitím softwarů INVENTOR, AutoCAD a CATIA byla vytvořena výkresová dokumentace a trojrozměrné modely vybraných celků včetně jejich vizualizace. Závěrem byla vypracována pevnostní analýza vybraných dílců využitím programu CATIA a porovnána s výsledky získanými klasickým způsobem výpočtu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/9233
Datum: 2009-06-03
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav výrobního inženýrství
Studijní obor: Technologická zařízení
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 11925


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
žoužela_2009_bp.pdfZablokované 8.698Mb PDF
žoužela_2009_vp.doc 37Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
žoužela_2009_op.doc 39.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet