Školní a mimoškolní komunikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Školní a mimoškolní komunikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeháčková, Helena
dc.contributor.author Skočovská, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-17T19:09:19Z
dc.date.available 2010-07-17T19:09:19Z
dc.date.issued 2009-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9235
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je analyzovat možné způsoby vzájemné komunikace mezi žáky, rodiči žáků a školou ve vzdělávacích i výchovných situacích, které se mohou vyskytovat v průběhu školní docházky na základní školu. Dále tato diplomová práce pojednává o vlivu nefunkční vzájemné komunikace na vznik výchovně-vzdělávacích problémů žáků. Hlavním cílem výzkumného šetření v praktické části diplomové práce, bylo zjistit, jaké způ-soby zjišťování informací o prospěchu a chování svého dítěte rodiče žáků nejčastěji využívají. Výsledky výzkumného šetření doplňuji o zkušenosti a postoje třídních učitelů a výchovné poradkyně školy. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 2081499 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject školní klima cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject elektronická žákovská knížka cs
dc.subject osobnost učitele cs
dc.subject osobnost žáka cs
dc.subject školní vyrušování cs
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject šikana cs
dc.subject třídní schůzky cs
dc.subject school atmosphere en
dc.subject communication en
dc.subject electronic student's book en
dc.subject teacher's personality en
dc.subject pupil's personality en
dc.subject undiscipline student's in education en
dc.subject skip school en
dc.subject bully en
dc.subject class-meetings en
dc.title Školní a mimoškolní komunikace cs
dc.title.alternative Out of school communication en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2009-06-23
dc.description.abstract-translated Aim of this diploma thesis is to analyse possible ways of mutual communication among pupils, pupils' parents and school in educational and pedagogical situations that can occur during scholastic attendance at an elementary school. Moreover the thesis deals with influence of mutually functionless communication on emergence of educational and pedagogical troubles of pupils. The main goal of a research inquiry in a practical part of the diploma thesis was to ascertain what ways are most often used for retrieving information about pupils' results and behaviour by particular pupils' parents. The research inquiry results are supplemented with experiences and attitudes of class masters as well as educational advisers. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 11409
dc.date.assigned 2009-02-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
skočovská_2009_dp.pdf 1.985Mb PDF View/Open
skočovská_2009_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
skočovská_2009_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account