Eutanázie ano či ne?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Eutanázie ano či ne?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zimulová, Milena
dc.contributor.author Dančáková, Miroslava
dc.date.accessioned 2010-07-17T19:59:52Z
dc.date.available 2010-07-17T19:59:52Z
dc.date.issued 2009-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9331
dc.description.abstract Úvod práce popisuje samotný termín a formy eutanazie. Vzhledem k tomu, že v České republice doposud nebyl přijat zákon zohledňující eutanazii ani lékařem asistovanou sebevraždu, i když tato tendence v minulosti již byla, jsou uvedeny návrhy zákonů ČR dříve předložené. Pro lepší vhled do této problematiky je dále popsána eutanatická praxe v Holandsku, Belgii, Švýcarsku a USA s následně uvedenými studiemi zjišťujícími dodržování nastavených předpisů. Práce se také zabývá paliativní medicínou a hospicovou péčí v České republice, a zjišťuje kvalitu v jejím poskytování smrtelně nemocným pacientům. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 563695 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Eutanazie cs
dc.subject asistovaná sebevražda cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject smrt cs
dc.subject smrtelně nemocný pacient cs
dc.subject Euthanasia en
dc.subject assisted suicide en
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice care en
dc.subject death en
dc.subject terminally ill patient en
dc.title Eutanázie ano či ne? cs
dc.title.alternative Euthanasia yes or no? en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2009-06-17
dc.description.abstract-translated First chapter describes term of euthanasia and forms of euthanasia. Although in Czech Republic hasn?t been declared the law for euthanasia or suicide through doctor?s assistance, the trend of this did occure in the past. Proposals of similar law in Czech Republic has been put forward in recent. For better understanding following chapters describes euthanasia practices in Holland, Belgium, Switzerland and in the USA with research studies, observing rules. Last chapters describe palliative care, hospice care in Czech Republic and research of quality in giving this care to terminally ill patients. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015776
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
dančáková_2009_bp.pdf 550.4Kb PDF View/Open
dančáková_2009_vp.doc 62.22Kb Microsoft Word View/Open
dančáková_2009_op.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account